Statistical Thinking will one day be as necessary for efficient citizenship as the ability to read and write.

H. G. Wells

Sluiting ABS hoofdkantoor 19 januari 2022

Kaart van Suriname

Nationale databanken met ABS- data en data afkomstig van verschillende ministeries/instanties.

database-opt

Klik Hier
Onderwijs, vaccinatie, borstvoeding, toegang tot media en ICT-vaardigheden, schoon drinkwater en sanitatie, hiv-status, bevolking, onderwijs, transport, criminaliteit

database-opt

Klik Hier
Milieustatistieken, toerisme, transport, gezondheid, water, mijnbouw, elektriciteit, landbouw, visserij, bos, biodiversiteit, lucht en vuilverwerking

database-opt

Klik Hier
Census data van 2004 en 2012, huishoudens, gezondheid, werkgelegenheid, bevolking etc.

faq-opt

Hulpknop databanken

Download

Highlights

MICS Suriname Multiple
Indicator Cluster Survey

Lees Meer
BBP en overige Nationale Rekeningen,
Bruto Toegevoegde Waarde,
Bruto Binnenlands Product,
Bruto Nationaal Inkomen,
Nationaal Inkomen per capita,
Beschikbaar Inkomen

Lees Meer
Handelsstatistieken Import- en export statistieken volgens
diverse classificatie systemen op
kwartaal en jaarbasis

Lees Meer
Statistisch Jaarboek Publicatie rubrieken over Kerncijfers
van de situatie en ontwikkeling van
Suriname op sociaal, demografisch
en economisch gebied.

Lees Meer
Milieustatistieken Data over Klimaat & Natuurrampen,
Toerisme, Transport, Gezondheid,
Water, Energie & Mineralen, Bosbouw,
Visserij, Landgebruik & Landbouw,
Biodiversiteit, Lucht en Afval.

Lees Meer
Genderstatistieken Data naar geslacht op het gebied van
Onderwijs, Bevolking & Gezondheid,
Arbeid, Werkgelegenheid en
Werkloosheid, Criminaliteit,
Openbaar Bestuur, Sociale
Bescherming.

Lees Meer
Basis Indicatoren Sociale, Economische, Financiële en
Monetaire Indicatoren waarbij maand
en kwartaalcijfers zijn opgenomen

Lees Meer
Statistical Papers Analyses over maatschappelijke
relevante onderwerpen

Lees Meer
Werkgelegenheids-statistieken Data over Werkzame
personen (naar geslacht, leeftijd,
opleidingsniveau, beroepsgroep,
Industriële sector) en
Werklozen (Werkloosheidscijfers)

Lees Meer
Bevolkingsstatistieken Data over de bevolking, geboorte,
sterfte, huwelijken, echtscheidingen
en migratie.

Lees Meer
Verkeers- en Vervoersstatistieken Statistieken over het Internationale
personenverkeer, Wegverkeer,
Waterverkeer en – transport,
Luchtverkeer en – transport,
Communicatie

Lees Meer
Economische Statistieken Economische en kwartaalstatistieken
geven in vogelvlucht inzicht in de
Surinaamse economie. Op
kwartaalbasis worden gegevens
verzamelt bij grote
bedrijven (10 of meer werknemers)

Lees Meer
Census Volkstelling, Demografische en Sociale
Karakteristieken, Migratie, Onderwijs,
Werkgelegenheid en Vervoer,
Vruchtbaarheid, Sport, Huishoudens,
Woonverblijven en Gezinnen,
Milieu, Criminaliteit

Lees Meer
Prijzen in de Bouwnijverheid Loongegevens per functie van
bouwvakkers verzameld bij de
constructiebedrijven

Lees Meer
MDG / SDG De Sustainable Development
Goals (SDGs), de opvolgers van de
millenniumdoelen moeten een eind
maken aan armoede, ongelijkheid en
klimaatsverandering in 2030.

Lees Meer
Caribbean Statistics Day Caribbean Statistics Day wordt sinds
2009 jaarlijks op of omstreeks
15 oktober gevierd binnen
de CARICOM.

Lees Meer

Nationale partners

Internationale partners