BELEEFDHEIDSBEZOEK PROF. DR. CHOENNI AAN STICHTING ABS