Datum NR Statistieken / Data Verantwoordelijke(n) Beschikbaar t/m Verwachte c.q toegezegde beschikbaarstelling van data Opmerking
1 Geboorten / sterften CBB 2021 Nov, 2023 Nodig voor sterftetafel / Nodig voor bevolkingsschatting
2 Geboorte gewichten Ziekenhuizen/ Min. v. Volksgez. 2021 Nov, 2023
3 Doodsoorzaken BOG 2018 * *Afhankelijk van BOG data
4 Epidemiologische Data BOG 2011 * *Afhankelijk van BOG data
5 Bevolkingsgroei ABS/CBB 2021 Nov, 2023 Groei in de DEMO pub is van ABS o.b.v Midyear
6 Immigratie / emigratie CBB 2021 Nov, 2023 Nodig voor bevolkingsschatting; voorlopige cijfers
7 Vruchtbaarheid ABS/CBB 2021 4de kw. 2023 Alle BEV stat publicatie en of op aanvraag
8 Bevolking per 1 juli van het jaar(Mid year) ABS / CBB 2021 Aug, 2023 Schatting onder meer op basis van de totale bevolking van 2012
9 Sterftetafel CBB/ABS /BOG 2021 Nov, 2023 Demografische Data publicatie
10 Huwelijken / echtscheiding CBB 2021 Nov, 2023
11 Overige demografische data ABS 2021 Nov, 2023
12a Bevolkings Projecties Geheel Suriname ABS 2032 Na Census 9 Basis populatie Volkstelling 8 (2012)
12b Bevolkings Projecties (URBAAN, RURAAL, BINNENLAND) ABS 2032 Na Census 9 Basis populatie Volkstelling 8 (2012)
13 Armoedegrens en bijbehorende zaken ABS, Planbureau, IGSR, SOZAVO Juni, 2023 Juli, 2023 Basic Indicatoren publicatie & Milieustatistieken ( vanaf 2022)
14 Consumenten Prijs Indexcijfer ABS Juni, 2023 Juli, 2023 Nodig voor het berekenen van inflatiecijfer
15 Gemiddelde wisselkoersen ( US$ en Euro) CBvS Juni, 2023 Juli, 2023 Basic Indicatoren publicatie & Milieustatistieken
16 Overheidsuitgaven per ministerie Min van Financien ( Financiele Nota) Juni, 2022 Sept, 2023
17 Aantal arbeidsplaatsen per bedrijfstak ABS 2020 Aug, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
18 Lonen, salarissen en sociale lasten per bedrijfstak ABS 2019 Aug, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
19 Bruto Binnenlands Product ABS 2021 Aug, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
20 Bruto Nationaal Inkomen ABS 2021 Aug, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
21 Nationaal inkomen per Capita ABS 2021 Aug, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
22 Bruto Beschikbaar Inkomen ABS 2021 Aug, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
23 BTW per bedrijfstak ABS 2021 Aug, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
24 Economische Projecties CBvS/Planbureau 2019-2024 * *Afhankelijk van externe data verschaffers
25 Aantal werknemers (grote bedrijven) ABS 2021 Aug, 2023
26 Omzetten en bruto arbeidskosten ( grote bedrijven) ABS 2021 Aug, 2023
27 Bouwprijs Indexcijfers (BPI) en Inflatie ABS 2e kw. 2023 Juli, 2023
28 Lonen en Prijzen in de Bouwnijverheid ABS 2016-2019 * *Wordt niet meer gepubliceerd (ZIE BPI HIERBOVEN)
29 Jaarlijks / maandelijks aantal aangekomen en vertrokken personen NV Luchthavenbeheer Zanderij/ NV Canawaima 2021 Juni, 2025 Afhankelijk van externe data verschaffers
30 Jaarlijks / maandelijks aantal aangekomen niet ingezetenen Vreemdelingendienst 2021 Juni, 2025 Afhankelijk van externe data verschaffers
31 Geregistreerde/verzekerde motorvoertuigen op de openbare weg CBvS 2021 Juni, 2025 Afhankelijk van externe data verschaffers
32 Verkeersongevallen KPS(afd. Verkeersvoorlichting) 2021 Juni, 2025 Afhankelijk van externe data verschaffers
33 Wegennet lengte Wegenautoriteit / Min. van OW 2021 Juni, 2025 Afhankelijk van externe data verschaffers
34 Aantal bruggen Wegenautoriteit / Min. van OW 2021 Juni, 2025 Afhankelijk van externe data verschaffers
35 Uitgevoerde / Ingevoerde vracht Douane 2021 Juni, 2025 Afhankelijk van externe data verschaffers
36 Aantal aangemeerde schepen MAS 2021 Juni, 2025 Afhankelijk van externe data verschaffers
37 Omroepstations naar frequentie TAS 2021 Juni, 2025 Afhankelijk van externe data verschaffers
38 Ontvangen en verzonden brieven Surpost 2021 Juni, 2025 Afhankelijk van externe data verschaffers
39 Kranten en tijdschriften naar naam Min. van Onderwijs * *Wordt niet meer door ABS verzameld
40 Aantal televisie- en omroepstations TAS 2021 Juni, 2025 Afhankelijk van externe data verschaffers
41 Ontvangen en verzonden luchtvracht NV Luchthavenbeheer * *Wordt niet meer door ABS verzameld (updates website luchthavenbeheer)
42 Jaarlijks / maandelijks aantal commerciële vliegbewegingen NV Luchthavenbeheer * *Wordt niet meer door ABS verzameld (updates website luchthavenbeheer)
43 Maandelijkse vliegbewegingen vanuit het vliegveld Zorg en Hoop Luchtvaartdienst Suriname 2021 Juni, 2025
44 Handelsstatistieken op transactiebasis (importen, exporten en weder exporten) Douane / ABS 2e kw 2023 en jaarcijfer 2022 Juli, 2023
45 Werkzamen / werklozen / arbeidsstatistieken(geheel Suriname) ABS 2012 Na Census 9
46 Klimaat statistieken Meteorologische Dienst 2021 Dec, 2023
47 (Natuur)rampen Statistieken NCCR 2021 Dec, 2024
48 Hotels en Pensions KKF 2021 Dec, 2024
49 Malaria, Dengue en Leptospirosis BOG 2021 Dec, 2023
49b Zika en Chikungunya BOG 2019 Dec, 2023
50 Milieuklachten en Milieu adviezen Statistieken NIMOS 2021 Dec, 2024
51 Watervoorziening SWM/ DWV 2021 Dec, 2024
52 Water import en export ABS 2021 Dec, 2024
53 Waterkwaliteit SWM 2021 Dec, 2024
54 Kenmerken Surinaamse rivieren OW-waterloopkundige Dienst 2021 Dec, 2024
55 Energie opwekking statistieken EBS/Staatsolie & BIS 2021 Dec, 2024
56 Energie consumptie statistieken Rosebel Goldmines & Newmont Suriname 2021 Dec, 2024
57 Huishoudens met toegang tot electriciteit ABS (HHO) 2020 Dec, 2024
58 Huishoudens naar Type kookgelegenheid ABS (HHO) 2020 Dec, 2024
59 Kookgas distributie EBS (Ogane) 2021 Dec, 2024
60 Prijs van water per tariefgroep SWM 2021 Dec, 2024
Prijs van elektriciteit per tariefgroep EBS 2021 Dec, 2024
61 Brandstofgebruik statistieken ABS 2021 Dec, 2024
62 Goudproduktie & Goudexporten CvbS/ Rosebel Goldmines & Newmont Suriname 2021 Dec, 2024
63 Aardolie, diesel, gasoline, natuurgas en asfalt statistieken N.V. Staatsolie Suriname 2021 Dec, 2024
64 Bouwmaterialen produktie GMD 2019 Dec, 2024
65 Goud en mineralen rechten statistieken GMD 2019 Dec, 2024
66 Bosbouwstatistieken Stg. Bosbeheer en Bostoezicht 2021 Dec, 2024
67 Visserij statistieken Min. van LVV- Visserijdienst 2021 Dec, 2024
68 Landbouw en Veeteelt statistieken Min. van LVV 2021 Dec, 2024
69 Kunstmest en Pesticiden statistieken Min. van LVV 2021 Dec, 2024
70 Landgebied en Landgebruik statistieken Min. van LVV 2021 Dec, 2024
71 Biodiversiteit statistieken NZCS/NHS/ROGB/ACT/IUCN &ABS 2021 Dec, 2024
72 Emissie statistieken NIMOS/Rosebel Goldmines/Staatsolie/Newmont & grassalco 2021 Dec, 2024
73 Afval en Recycling statistieken Ow-Vuilophaal & Amazona Recycling NV 2021 Dec, 2024
74 E-waste estimates ABS 2021 Dec, 2024
75 Woningen naar type bouwmaterialen ABS (HHO) 2020 Dec, 2024
76 Brandweer statistieken Korps Brandweer Suriname 2021 Dec, 2024
77 Bezoekers naar Beschermde gebiede Stinasu 2021 Dec, 2024
78 Import van batterijen en banden ABS (Handelsstatistieken) 2021 Dec, 2024
79 Personen met Tuberculose NAP 2021 Dec, 2023
80 Geregistreerde misdrijven naar aard van misdrijf KPS 2021 Dec, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
81 Geregistreerde - en opgehelderde zaken KPS 2017 * *Afhankelijk van externe data verschaffers / Updates problematisch
82 Misdrijven waarvan dader(s) bekend is (zijn) KPS 2021 Dec, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
83 Inverzekeringgestelde personen naar leeftijdsklasse KPS 2017 * *Afhankelijk van externe data verschaffers
84 Inverzekeringgestelde personen naar aard van misdrijf KPS 2017 * *Afhankelijk van externe data verschaffers
85 Aantal geregistreerde slachtoffers van huiselijk geweld naar type huiselijk geweld, Leeftijdsgroep en Geslacht KPS 2016 * *Afhankelijk van externe data verschaffers
86 Number of registered victims from domestic violence by type of Domestic Violence, Age Group and Sex KPS 2016 * *Afhankelijk van externe data verschaffers
87 Personen die in aanmerking komen voor AOV uitkering Min.van SoZaVo 2021 Dec, 2023
88 Aantallen kinderen die AKB uitgekeerd krijgen Min.van SoZaVo 2021 Dec, 2023
89 Financiele bijstand Min.van SoZaVo 2021 Dec, 2023
90 Aantal artsen en specialisten Min. van Volksgezondheid 2021 Dec, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
91 Suspecte gevallen van ziekten Min. van Volksgezondheid 2021 Dec, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
92 Surveillance data door de ziekenhuizen gerapporteerde ziekten Min. van Volksgezondheid 2019-2021 * *Afhankelijk van externe data verschaffers
93 Sterfgevallen naar de tien voornaamste doodsoorzaken Min. van Volksgezondheid/BOG 2018 * *Afhankelijk van BOG data
94 Gezondheidsfaciliteiten naar soort Min. van Volksgezondheid(RGD) 2019 * *Afhankelijk van externe data verschaffers
95 Aantal verpleegkundigen Min. van Volksgezondheid 2021 Dec, 2023
96 Gezondheidscentra in het binnenland Medische Zending 2012 * *Afhankelijk van externe data verschaffers
97 Aantal ziekenhuisbedden Min. van Volksgezondheid 2021 Dec, 2023
98 Aantal HIV / AIDS sterfte BOG 2020 Dec, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
99 Aantal HIV / AIDS gevallen (Administrative Data) NAP 2020 Dec, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
100 Borstonderzoek (Mamo), Papsmear (Uitstrijkje), VIA (Visual Inspection with Acetic Acid) & Prostaat onderzoek Stichting Lobi Health Center 2020 Dec, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
101 Covid-19 gerelateerde statistieken Nov, 2022 * *Nog te bepalen
102 Inschrijvingen van KO, GLO, VOJ en leerkrachten MINOV 2020/2021 Dec, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
103 Inschrijvingen van VOS (VWMKO) leerlingen  Betreffende instituten 2020/2021 Dec, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
104 Tertiare inschrijvingen en geslaagden naar richting Betreffende instituten 2020/2021 Dec, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
105 Leerlingen en leerkrachten van SO scholen MINOV * *Wordt niet meer verzameld
106 Examenresultaten GLO en MULO MINOV 2020/2021 Dec, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
107 Examenresultaten VWMKO en Tertiair onderwijs Betreffende instituten 2020/2021 Dec, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
108 Percentage kinderen dat ouder is dan de leeftijd voor het Gewoon Lager Onderwijs (GLO) MINOV 2020 Dec, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
109 Percentage kinderen dat ouder is dan de leeftijd voor Voortgezet Lager Onderwijs (VOJ) MINOV 2020 Dec, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
110 Bruto Pre- primair onderwijs inschrijvingsratio MINOV 2020 Dec, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
111 Het aantal studenten van de SAO naar vakopleidingscentrum, opleiding, resultaat en geslacht Min. Arbeid / SAO 2020 Dec, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
112 Het aantal ingeschreven cursisten van de basis opleiding te SIVIS naar beroepsgroep, leeftijdsgroep en geslacht Min. Arbeid / SIVIS 2020 Dec, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
113 Ministers, DNA, DC, DR, RR Betreffende instituten 2015 - update 2021 Dec, 2023
114 Jeugdparlement/ Jeugdraad Betreffende instituten 2017 Dec,2023
115 Meteorologische waarnemingen Min. van O.W/Meteo dienst 2021 Dec, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
116 Geletterdheid SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
117 Migratie status SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
118 Volwassen functioneren SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
119 Massamedia en ICT SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
120 Alcohol gebruik SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
121 Woonarrangementen voor kinderen SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
122 Overleving SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
123 Fertiliteit SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
124 Vroege vruchtbaarheid SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
125 Anticonceptie SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
126 Prenatale zorg SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
127 Tetanus bij pasgeborenen SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
128 Kraamzorg SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
129 Geboortegewicht. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
130 Postnatale zorg. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
131 Seksueel gedrag. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
132 HIV (Op MICS Survey gebaseerd) SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
133 Immunisatie. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
134 Afleveringen van ziekten. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
135 Diarree. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
136 Energieverbruik van huishoudens. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
137 Symptomen van acute luchtweginfectie. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
138 Malaria. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
139 Zuigelingen en jonge kinderen voeden. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
140 Ondervoeding. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
141 Thuisomgeving voor jonge kinderen. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
142 Ontwikkelingsindex voor jonge kinderen. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
143 Vroegschoolse educatie. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
144 Schoolbezoek. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
145 Ouderbetrokkenheid. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
146 Fundamentele leervaardigheden. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
147 Geboorteregistratie. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
148 Kinderdiscipline. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
149 Kinderarbeid. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
150 Kindhuwelijken. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
151 Represailles. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
152 Gevoelens van veiligheid. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
153 Houdingen tegenover huiselijk geweld. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
154 Drinkwater. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9 Milieustatisteken
155 Handen wassen. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
156 Sanitaire voorzieningen. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9 Milieustatisteken
157 Menstruele hygiëne. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
158 Kind functioneren SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
159 Sociale overdrachten. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
160 Discriminatie en intimidatie. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
161 Subjectieve welzijn. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7

Download databeschikbaarheidsmatrix