Datum NR Statistieken / Data Verantwoordelijke(n) Beschikbaar t/m Verwachte c.q toegezegde beschikbaarstelling van data Opmerking
1 Geboorten / sterften CBB 2020 Afhankelijk van CBB data Nodig voor sterftetafel / Nodig voor bevolkingsschattingen
2 Geboorte gewichten Ziekenhuizen/ Min. van VG 2020 Dec, 2022
3 Doodsoorzaken BOG 2011 Afhankelijk van BOG data Nog niet beschikbaar
4 Epidemiologische Data BOG 2011 Afhankelijk van BOG data Nog niet beschikbaar
5 Bevolkingsgroei ABS/CBB 2020 Afhankelijk van CBB data Groei in de DEMO pub is van ABS o.b.v Midyear pop. schattingen
6 Immigratie / emigratie CBB 2020 Afhankelijk van CBB data Nodig voor bevolkingsschattingen; voorlopige cijfers
7 Vruchtbaarheid ABS/CBB 2020 4de kw. 2022 Elke Demo stat publicatie en / of op aanvraag
8 Bevolking per 1 juli van het jaar (Mid year) ABS / CBB 2020 Maart, 2022 Schatting onder meer op basis van de totale bevolking van 2012 (intern gebruik)
9 Sterftetafel CBB/ABS /BOG 2017-2019 4de kw. 2022 Demografische Data publicatie
10 Huwelijken / echtscheidingen CBB 2020 Afhankelijk van CBB data
11 Overige demografische data ABS 2020 Afhankelijk van CBB data
12a Bevolkings Projecties voor Geheel Suriname ABS 2032 Na Census 9 Basis populatie Volkstelling 8 (2012)
12b Bevolkings Projecties (URBAAN, RURAAL, BINNENLAND) ABS 2032 Na Census 9 Basis populatie Volkstelling 8 (2012)
13 Armoedegrens en bijbehorende zaken ABS, Planbureau, IGSR, SOZAVO Nov, 2021 * *Afhankelijk van CPI data en Nationale Armoede Commissie/ zie publicatie Basic Indicators
14 Consumenten Prijs Indexcijfer ABS Feb, 2022 April, 2022 Nodig voor het berekenen van het inflatiecijfer
15 Gemiddelde wisselkoersen (US$ en Euro) CBvS Dec, 2021 Juli, 2022 Basic Indicators publicatie
16 Overheidsuitgaven per ministerie Min van Financien en Planning 2020 2022 Financiele Nota
17 Aantal arbeidsplaatsen per bedrijfstak ABS 2019 2de kw. 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
18 Lonen, salarissen en sociale lasten per bedrijfstak ABS 2019 2de kw. 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
19 Bruto Binnenlands Product ABS 2020 Aug, 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
20 Bruto Nationaal Inkomen ABS 2020 Aug, 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
21 Nationaal inkomen per Capita ABS 2020 Aug, 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
22 Bruto Beschikbaar Inkomen ABS 2020 Aug, 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
23 BTW per bedrijfstak ABS 2020 Aug, 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
24 Economische Projecties CBvS/Planbureau 2019-2024 * *Afhankelijk van externe data verschaffers
25 Aantal werknemers (grote bedrijven) ABS 2020 Aug, 2022
26 Omzetten en bruto arbeidskosten (grote bedrijven) ABS 2020 Aug, 2022
27 Bouwprijs Indexcijfers (BPI) en Inflatie ABS 4de kw. 2021 April, 2022
28 Lonen en Prijzen in de Bouwnijverheid ABS 2016-2019 * *Wordt niet meer gepubliceerd (ZIE BPI HIERBOVEN)
29 Jaarlijks / maandelijks aantal aangekomen en vertrokken personen NV Luchthavenbeheer Zanderij/ NV Canawaima 2020 Juli, 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
30 Jaarlijks / maandelijks aantal aangekomen niet ingezetenen Vreemdelingen dienst 2020 Juli, 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
31 Geregistreerde/ verzekerde motorvoertuigen op de openbare weg CBvS 2020 Juli, 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
32 Verkeersongevallen KPS (afd. Verkeersvoorlichting) 2020 Juli, 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
33 Wegennet lengte Wegenautoriteit / Min. van OW 2020 Aug, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
34 Aantal bruggen Wegenautoriteit / Min. van OW 2020 Aug, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
35 Uitgevoerde / Ingevoerde vracht Douane 2020 Aug, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
36 Aantal aangemeerde schepen MAS 2020 Aug, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
37 Omroepstations naar frequentie TAS 2020 Aug, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
38 Ontvangen en verzonden brieven Surpost 2020 Aug, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
39 Kranten en tijdschriften naar naam Min. van Onderwijs Wetenschap en Cultuur 2016 * *Wordt niet meer door ABS verzameld
40 Aantal televisie- en omroepstations TAS 2020 Aug, 2023 Afhankelijk van externe data verschaffers
41 Ontvangen en verzonden luchtvracht NV Luchthavenbeheer 2010 * *Wordt niet meer door ABS verzameld (updates website Luchthavenbeheer)
42 Jaarlijks / maandelijks aantal commerciële vliegbewegingen NV Luchthavenbeheer 2018 * *Wordt niet meer door ABS verzameld (updates website Luchthavenbeheer)
43 Maandelijkse vliegbewegingen vanuit het vliegveld Zorg en Hoop Luchtvaartdienst Suriname 2020 Aug, 2023
44 Handelsstatistieken op transactiebasis (importen, exporten en weder exporten) Douane / ABS 4de kw 2021 & Jaarcijfer 2021 Juni, 2022
45 Werkzamen / werklozen / arbeidsstatistieken (geheel Suriname) ABS 2012 Na Census 9
46 Klimaat statistieken Meteorologische Dienst 2019 Dec, 2022
47 (Natuur)rampen Statistieken NCCR 2019 Dec, 2022
48 Hotels en Pensions KKF 2019 Dec, 2022
49 Malaria, Dengue, Leptospirosis, Zika en Chikungunya BOG 2019 2de kw. 2022
50 Milieuklachten en Milieu adviezen Statistieken NIMOS 2019 Dec, 2022
51 Watervoorziening SWM/ DWV 2019 Dec, 2022
52 Water import en export ABS 2019 Dec, 2022
53 Waterkwaliteit BOG 2019 Dec, 2022
54 Kenmerken Surinaamse rivieren Min. van OW - Waterloopkundige Dienst 2019 Dec, 2022
55 Energie opwekking statistieken EBS/Staatsolie en BIS 2019 Dec, 2022
56 Energie consumptie statistieken Rosebel Goldmines en Newmont Suriname 2019 Dec, 2022
57 Huishoudens met toegang tot elektriciteit ABS (HHO) 2019 Dec, 2022
58 Huishoudens naar Type kookgelegenheid ABS (HHO) 2019 Dec, 2022
59 Kookgas distributie EBS (OGANE) 2019 Dec, 2022
60 Prijs van water per tariefgroep SWM 2019 Dec, 2022
61 Brandstofgebruik statistieken ABS 2019 Dec, 2022
62 Goudproduktie & Goudexporten CvBS/ Rosebel Goldmines en Newmont Suriname 2019 Dec, 2022
63 Aardolie, diesel, gasoline, natuurgas en asfalt statistieken Staatsolie 2019 Dec, 2022
64 Bouwmaterialen produktie GMD 2019 Dec, 2022
65 Goud en mineralen rechten statistieken GMD 2019 Dec, 2022
66 Bosbouwstatistieken Stg. Bosbeheer en Bostoezicht 2019 Dec, 2022
67 Visserij statistieken Min. van LVV- Visserijdienst 2019 Dec, 2022
68 Landbouw en Veeteelt statistieken Min. van LVV 2019 Dec, 2022
69 Kunstmest en Pesticiden statistieken Min. van LVV 2019 Dec, 2022
70 Landgebied en Landgebruik statistieken Min. van LVV 2019 Dec, 2022
71 Biodiversiteit statistieken NZCS/ NHS / ROGB / ACT / IUCN & ABS 2019 Dec, 2022
72 Emissie statistieken NIMOS/ Rosebel Goldmines/ SBB 2019 Dec, 2022
73 Afval en Recycling statistieken Min. van OW-Vuilophaal en Amazona Recycling NV 2019 Dec, 2022
74 E-waste schattingen ABS 2019 Dec, 2022
75 Woningen naar type bouwmaterialen ABS 2019 Dec, 2022
76 Brandweer statistieken Korps Brandweer Suriname 2019 Dec, 2022
77 Bezoekers naar Beschermde gebieden Stinasu 2019 Dec, 2022
78 Import van batterijen en banden ABS 2019 Dec, 2022
79 Personen met Tuberculose NAP 2019 Dec,2022
80 Geregistreerde misdrijven naar aard van misdrijf KPS 2018 2de kw. 2022 *Afhankelijk van externe data verschaffers
81 Geregistreerde en opgehelderde zaken KPS 2018 Juli, 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
82 Misdrijven waarvan dader(s) bekend is (zijn) KPS 2018 Juli, 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
83 Inverzekeringgestelde personen naar leeftijdsklasse KPS 2018 Juli, 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
84 Inverzekeringgestelde personen naar aard van misdrijf KPS 2018 2de kw. 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
85 Aantal geregistreerde slachtoffers van huiselijk geweld naar type huiselijk geweld, Leeftijdsgroep en Geslacht KPS 2015-2018 2de kw. 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
86 Aantal geregistreerde slachtoffers van huiselijk geweld naar type huiselijk geweld, leeftijdsgroep en geslacht KPS 2015-2018 2de kw. 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
87 Personen die in aanmerking komen voor AOV uitkering Min.van SoZaVo 2020 Juli, 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
88 Aantal kinderen dat AKB uitgekeerd krijgt Min.van SoZaVo 2020 Juli, 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
89 Financiele bijstand Min.van SoZaVo 2020 Juli, 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
90 Aantal artsen en specialisten Min. van Volksgezondheid 2020 Juli, 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
91 a. Suspecte gevallen van ziekten Min. van Volksgezondheid 2018 * *Afhankelijk van externe data verschaffers
91 b. Gemelde en Positief gestest van ziekten Min. van Volksgezondheid 2019 * *Afhankelijk van externe data verschaffers
92 Surveillance data door de ziekenhuizen gerapporteerde ziekten Min. van Volksgezondheid 2017 * *Afhankelijk van externe data verschaffers
93 Sterfgevallen naar de tien voornaamste doodsoorzaken Min. van Volksgezondheid/BOG 2013-2018 2de kw. 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
94 Gezondheidsfaciliteiten naar soort Min. van Volksgezondheid(RGD) 2019 2de kw. 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
95 Aantal verpleegkundigen Min. van Volksgezondheid 2020 Juli, 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
96 Gezondheidscentra in het binnenland Medische Zending 2012 2de kw. 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
97 Aantal ziekenhuisbedden Min. van Volksgezondheid 2020 Juli, 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
98 Aantal HIV / AIDS sterfte BOG 2019 2de kw. 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
99 Aantal HIV / AIDS gevallen (Administrative Data) National AIDS Programme (NAP) 2018 2de kw. 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
100 Borstonderzoek (Mamo), Papsmear (Uitstrijkje), VIA (Visual Inspection with Acetic Acid) & Prostaat onderzoek Stichting Lobi Health Center 2015-2018 2de kw. 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
101 Covid-19 gerelateerde statistieken Min. van Volksgezondheid 2021 Juli, 2022
102 Inschrijvingen van KO, GLO, VOJ en leerkrachten MINOWC 2019/2020 Juli, 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
103 Inschrijvingen van VOS (VWMKO) leerlingen  Betreffende instituten 2019/2020 Juli, 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
104 Tertiaire inschrijvingen en geslaagden naar richting Betreffende instituten 2019/2020 Juli, 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
105 Leerlingen en leerkrachten van SO scholen MINOWC 2010/2012 * *Wordt niet meer verzameld
106 Examenresultaten GLO en MULO MINOWC 2019/2020 Juli, 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
107 Examenresultaten VWMKO en Tertiair onderwijs Betreffende instituten 2019/2020 Juli, 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
108 Percentage kinderen dat ouder is dan de leeftijd voor het Gewoon Lager Onderwijs (GLO) MINOWC 2015-2018 2de kw. 2022
109 Percentage kinderen dat ouder is dan de leeftijd voor Voortgezet Lager Onderwijs (VOJ) MINOWC 2015-2018 2de kw. 2022
110 Bruto Pre- primair onderwijs inschrijvingsratio MINOWC 2015-2018 2de kw. 2022
111 Het aantal studenten van de SAO naar vakopleidingscentrum, opleiding, resultaat en geslacht Min. van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken / SAO 2015-2018 2de kw. 2022
112 Het aantal ingeschreven cursisten van de basis opleiding te SIVIS naar beroepsgroep, leeftijdsgroep en geslacht Min. van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken / SIVIS 2016-2018 2de kw. 2022
113 Ministers, DNA, DC, DR, RR Betreffende instituten 2015 - update 2019 2de kw. 2022
114 Jeugdparlement Betreffende instituten 2017 * *Wordt niet meer verzameld
115 Meteorologische waarnemingen Min. van O.W/ Meteo dienst 2020 Juli, 2022 Afhankelijk van externe data verschaffers
Multiple Indicator Cluster Survey (MICS)
116 Geletterdheid SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
117 Migratie status SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
118 Volwassen functioneren SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
119 Massamedia en ICT SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
120 Alcohol gebruik SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
121 Woonarrangementen voor kinderen SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
122 Overleving SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
123 Fertiliteit SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
124 Vroege vruchtbaarheid SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
125 Anticonceptie SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
126 Prenatale zorg SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
127 Tetanus bij pasgeborenen SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
128 Kraamzorg SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
129 Geboortegewicht SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
130 Postnatale zorg SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
131 Seksueel gedrag SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
132 HIV (Op MICS Survey gebaseerd) SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
133 Immunisatie SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
134 Episodes van ziekten SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
135 Diarree SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
136 Energieverbruik van huishoudens. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
137 Symptomen van acute luchtweginfectie. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
138 Malaria SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
139 Voeding van zuigelingen en jonge kinderen SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
140 Ondervoeding SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
141 Thuisomgeving van jonge kinderen SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
142 Ontwikkelingsindex voor jonge kinderen SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
143 Vroegschoolse educatie SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
144 Schoolbezoek SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
145 Ouderbetrokkenheid SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
146 Fundamentele leervaardigheden SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
147 Geboorteregistratie SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
148 Kinderdiscipline SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
149 Kinderarbeid SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
150 Kindhuwelijken SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
151 Slachtofferschap SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
152 Gevoelens van veiligheid SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
153 Houdingen tegenover huiselijk geweld SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
154 Drinkwater SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
155 Handen wassen SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
156 Sanitaire voorzieningen SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
157 Menstruele hygiëne SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
158 Kind functioneren SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
159 Sociale overmakingen SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
160 Discriminatie en intimidatie SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
161 Subjectief welzijn SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7

Download databeschikbaarheidsmatrix