Het Censuskantoor is officieel op 1 juni 2005 opgericht, met als hoofddoel het coördineren van de werkzaamheden rondom het censusgebeuren.
Het Censuskantoor produceert statistieken op basis van de Volkstelling en ondersteunt de Directeur van het ABS/Nationale Census Officer in alle activiteiten betreffende de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van Volks- en Woningtellingen.
Het Censuskantoor is een permanente unit binnen het ABS en wordt geleid door een Manager die de zorg heeft over het beheer van dit kantoor, welke rechtstreeks onder de directeur van het ABS ressorteert.

Enkele hoofdtaken van het Censuskantoor zijn:

  • Het helpen ontwikkelen van de vragenlijst voor de Census
  • Het concipiëren van censuspublicaties
  • Het verwerken van informatieverzoeken aangaande Volkstellingsdata
  • Het helpen plannen van te houden Volkstellingen
  • Het helpen plannen van Inter-Censal Surveys (gerelateerde surveys die tussen twee Volkstellingen worden gehouden).
  • Het helpen beheren van Volkstellingbestanden

Het Censuskantoor is samen met de afdeling Bevolkingsstatistieken ook verantwoordelijk voor schattingen van de midjaarlijkse bevolking en bevolkingsprojecties. Daarnaast werkt het Censuskantoor samen met de afdeling Huishoudonderzoeken op het gebied van cartografie.

 

Meer informatie over de volkstelling of Census: