De afdeling verzamelt kerngegevens die een beeld geven van de sociale, economische en culturele situatie van de Surinaamse samenleving en produceert o.a. statistieken met betrekking tot Klimaat en Milieu, Transport & Verkeer, Werkgelegen- & Arbeidsveiligheid, Onderwijs, Sociale Verzekeringen, Gezondheidszorg, Overheidsfinanciën en Criminaliteit.

Dataverzameling:
De dataverzameling is meer gebaseerd op secundaire gegevens van zowel externe alsook interne databronnen. Met deze databronnen wordt jaarlijks zowel telefonisch als schriftelijk contact opgenomen.

Publicatie:
De afdeling is verantwoordelijk voor het samenstellen van het “Statistisch Jaarboek van Suriname”.
In deze publicatie zijn doorgaans de volgende rubrieken opgenomen:

 1. Kerncijfers van Suriname
 2. Oppervlakte, Klimaat & Milieu
 3. Bevolking
 4. Transport en Verkeer
 5. Economie
 6. Landbouw en Veeteelt
 7. Prijzen en Lonen
 8. Werkgelegenheid en Aanverwante Statistieken
 9. Onderwijs
 10. Sociale voorzieningen
 11. Volksgezondheid
 12. Overheidsfinanciën
 13. Justitie en Politie

Naast het reguliere werk is de afdeling ook intensief betrokken bij projecten van het ABS (MICS, CENSUS, Huishoud Budget Onderzoek) en daarnaast wordt er continu gewerkt aan kennisverrijking en –overdracht.

Contactgegevens van de afdeling:
Telefoon: 473737 #235

Relevante links: