De afdeling Wetenschappelijk Onderzoek en Planning van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) is belast met het concipiëren van de “Gender Publicatie” die vanaf 2017 de naam heeft van “Geselecteerde Statistieken over vrouwen en mannen in Suriname”.

Het bureau levert op deze wijze een bijdrage aan de “Gendergedachte”. Er is grote behoefte naar gender gerichte statistieken en niet in alle gevallen is het tot nu toe gelukt om die behoefte te kunnen bevredigen. Het ABS probeert zoveel mogelijk statistieken naar geslacht te verzamelen middels hun eigen onderzoeken en ook bij externe bronnen zoals verschillende organisaties, instituten, ministeries etc.

De data opgenomen in deze publicatie wordt in verschillende tabellen en grafieken uitgesplitst naar geslacht.
De hoofdgebieden zijn:

 1. Onderwijs
 2. Bevolking en Volksgezondheid
 3. Arbeid, Werkgelegenheid en Werkloosheid
 4. Criminaliteit
 5. Openbaar Bestuur
 6. Sociale Bescherming
 7. Diversen

Opgemerkt kan worden dat er onderscheid gemaakt dient te worden tussen de begrippen geslacht en gender. Geslacht verwijst naar de (aangeboren) biologische verschillen tussen vrouwen en mannen en gender geeft aan de (aangeleerde) maatschappelijke verschillen (gedragspatronen, rollen, verantwoordelijkheden etc.) tussen vrouwen en mannen.

Het ABS is sterk afhankelijk van externe data bronnen. Het ABS tracht zoveel mogelijk alles wat beschikbaar en acceptabel van kwaliteit is in de publicatie te presenteren. Deze publicatie komt tweejaarlijks (in de oneven jaren) uit.

In de publicatie zijn merendeels secundaire data gepresenteerd, afkomstig van externe bronnen.
De verzameling van de data geschiedt als volgt:

 • schriftelijk (per brief)
 • per email

De tabellen welke nodig zijn voor de publicatie worden in de meeste gevallen in een gewenst formaat aangevraagd bij de dataverschaffers. Als de data niet aanwezig is in het gewenste formaat, dan wordt de ruwe data naar WOP gestuurd om verder te verwerken tot een eindresultaat

Enkele belangrijke bronnen:

 • Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, afdeling Onderzoek en Planning
 • Anton de Kom Universiteit van Suriname
 • Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB)
 • Ministerie van Volksgezondheid
 • Bureau Openbare Gezondheidszorg
 • Ministerie van Justitie en Politie, afdeling Criminele Informatie Verzorging