Historie

Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) werd opgericht op 1 januari 1947 en ressorteerde oorspronkelijk rechtstreeks onder de Gouverneur. Daarna is het bureau meerdere malen getransfereerd naar verschillende ministeries. Momenteel ressorteert het bureau onder het Ministerie van Financiën. In december 2002 werd een nieuwe Statistiekwet goedgekeurd, die voorzag in de oprichting van een semi-autonome organisatie “Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek” (ABS). Op 14 maart 2003 waren, met de registratie van de nieuwe Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek in het Stichtingenregister, alle voorwaarden vervuld om als Stichting te mogen opereren.

Op onze website zult u inzicht kunnen krijgen in onder meer:

 • Consumentenprijsindexcijfers (CPI)
 • Bruto Binnenlands Product
 • Bruto Nationaal Product
 • Importen en Exporten
 • Werkloosheidscijfers
 • Bevolkingsaantallen
 • Definitieve Resultaten van de Zevende en Achtste Algemene Volks- en Woningtelling

We spreken de hoop uit dat de informatie op onze website het Statistiekbewustzijn van de bezoeker zal vergroten.

Voor meer informatie bent u terecht op de afdeling Public Relations & Information van het ABS, op de begane grond van ons kantoor aan de Klipstenenstraat 5, te Paramaribo. (473737)
In Nickerie zijn wij te bereiken aan de Wellingtonstraat 182. (231406)
In Commewijne zijn wij te bereiken aan de Djojosoepartoweg 293. (356364)

Juridisch Kader

De statistiekwet van 1954 (SB 1954, no. 67) vormde het juridische kader waarbinnen het ABS jarenlang heeft geopereerd tot en met 13 maart 2003.

Thans vormen de volgende wetproducten het juridische kader voor de Stichting:

 • De Statistiekwet – S.B. 2002, no. 97 Klik hier.
 • De Volkstellingwet – S.B. 1949, no. 110 Klik hier.

Het ABS wordt vanaf haar oprichting geleid door een Directeur, maar in de huidige situatie rapporteert de directeur aan een Stichtingsbestuur met vertegenwoordigers van de Overheid(1), het Bedrijfsleven(2), de Vakbeweging(2), de Centrale Bank van Suriname(1), de Universiteit van Suriname(1), de NGO’ s(1) en de Stichting Planbureau Suriname(1).

Het ABS produceert en verspreidt zijn cijfers onafhankelijk en onpartijdig op basis van adequaat onderzoek en internationale methodieken.
Het ABS laat zich bij de productie en verspreiding van haar cijfers leiden door de “Fundamental Principles of Official Statistics” van de Verenigde Naties, wat onder meer impliceert dat de vertrouwelijkheid van verstrekte informatie hoog in de banier wordt gevoerd. Klik hier.

Visie

Het Algemeen Bureau voor de Statistiek zal een voortdurend lerende organisatie zijn die optimaal functioneert als coördinator en belangrijke producent van adequate statistieken binnen het Nationaal Statistiek Systeem van de Republiek Suriname.

Missie

De Surinaamse en internationale gemeenschap voorzien van deugdelijke statistieken die inzicht geven in de demografische, economische en sociaal-culturele situatie en ontwikkeling van Suriname.

Motto

Statistical Thinking will one day be as necessary for efficient citizenship as the ability to read and write.

H. G. Wells

Kernwaarden

 • Dienstbaarheid,
 • Onpartijdigheid
 • Deskundigheid
 • Integriteit
 • Kwaliteit
 • Teamgeest

Organisatie

De Commissie voor de Statistiek (COMSTAT) overziet de werkzaamheden van het ABS via zijn toezicht op de Directeur, die primair wordt bijgestaan door twee onderdirecteuren, namelijk ODWOP (Wetenschappelijk Onderzoek en Planning) en OD Statistieken, alsook door een aantal Managers te weten de Human Resources Manager(HRM), de Manager Censuskantoor(MCK), de Manager Sociale Statistieken(MSS) en de Manager Economische Statistieken(MES).

ABS Gids

Advance Release Calendar

CPI Release Calendar