Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) geeft de ontwikkeling weer van de consumentenprijzen van een vast pakket van goederen en diensten (basispakket) ten opzichte van een bepaalde periode (basisperiode).
Voor het samenstellen van het basispakket van de CPI moet er bij voorkeur een Huishoudbudgetonderzoek gehouden worden.
Sedert  2003 geeft de ILO aan dat om de vijf jaren een Huishoudbudgetonderzoek (HBO) moet worden gehouden. ABS probeert zich daaraan te houden.
De duur van zo’n onderzoek is bij voorkeur 1 jaar.

De huidige verkooppunten of meetpunten en het basispakket van goederen en diensten zijn voortgekomen uit het Huishoudbudgetonderzoek (HBO) 2013/2014 en zijn in Paramaribo, Wanica, Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne en Para.
Verkooppunten of meetpunten zijn bijv.: supermarkten, provisiewinkels, markten, kledingzaken, schoenen-zaken, overige (bijv. doktoren) enz.

Het aantal meetpunten per domein

Domein Meetpunten
Paramaribo & Wanica (ParWan) 170
Nickerie (inclusief Wageningen) 115
Coronie & Saramacca (CorSar) 105
Commewijne 120
Para 120
Totaal 630

Het basispakket van deze domeinen is samengesteld en de prijzen worden vrijwel dagelijks in de betreffende domeinen gemeten.

Dataverzameling

Bij het opnemen van de prijzen van goederen en diensten wordt er gewerkt met standaard enquête formulieren waarop is aangegeven artikelomschrijving, hoeveelheid / gewicht en het merk.
De meetpunten zijn vastgesteld via het HBO.

Het opnemen van kleinhandelsprijzen van de 316 goederen en diensten uit het basispakket van de gezinsconsumptie is onderverdeeld in:
Enquête hoofdkantoor (Paramaribo) dat is Paramaribo, Wanica, Saramacca en Para.
Enquête Regio Oost (Commewijne) dat is Commewijne.
Enquête Regio West (Nickerie) dat is Nickerie (inclusief Wageningen) en Coronie.

 

Aantal enquêteurs per kantoor

Kantoor Aantal enquêteurs
Paramaribo 4
Regio Oost 2
Regio West 5
Totaal 11

 

Dataverwerking

Elk kantoor voert de opgenomen data in en verwerkt deze ook zelf. Daarna sturen de Regionale kantoren,  Regio Oost (Commewijne) en Regio West (Nickerie), de data naar de afdeling CPI op het hoofdkantoor te  Paramaribo, die de eerste verantwoordelijke is voor het samenstellen van het Prijsindex- en Inflatiecijfer.
De opgenomen kleinhandelsprijzen worden in een ACCES database ingevoerd.

Uitgaande van het Huishoudbudgetonderzoek (HBO) is aan elke uitgavencategorie, een wegingscoëfficiënt  (wegingsfactor) toegekend.
Een wegingscoëfficiënt (wegingsfactor) geeft de belangrijkheid aan van elke uitgavencategorie in het totale (basis) pakket.

De 316 items zijn vervolgens gegroepeerd tot 11(elf) hoofdgroepen met als basisperiode april 2016 – juni 2016.

NR Hoofdgroepen Gewichten (per 1000)
1 Voeding en Niet Alcoholische Dranken 313
2 Alcoholische Dranken en Tabak 18
3 Kleding en Schoeisel 39
4 Huisvesting en Nutsvoorzieningen 229
5 Woninginrichting 52
6 Gezondheidszorg 47
7 Transport 123
8 Communicatie 43
9/10 Recreatie, Cultuur en Onderwijs 34
11 Buitenshuis Eten 8
12 Overige Goederen en Diensten 94

Publicatie

Maandelijks, uiterlijk de 22ste worden de prijsindex- en inflatiecijfers gepubliceerd, waarbij deze wordt gefaxt en/of gemaild voor de Vice -President, de Ministers van Financiën en Handel, Industrie & Toerisme, de Governor van de Centrale Bank alsook de Voorzitter van de Commissie voor de Statistiek die een voorsprong van 1 – 2 uur krijgen op alle andere belanghebbenden.

Via de afdeling Public Relations & Information is de informatie vanaf de dag van publicatie beschikbaar.
De eerstvolgende werkdag na publicatie is de informatie op de ABS Website beschikbaar.