De afdeling handelsstatistieken produceert import- en export statistieken op transactie basis volgens diverse classificatie systemen die de nationale en internationale gemeenschap inzicht geven in de economische situatie en ontwikkeling op het gebied van de importen en exporten in Suriname.
De databron is het Ministerie van Financiën, afdeling invoerrechten en accijnzen voor alle importen en exporten via de verschillende aanmeersteigers en de luchthavens en Johan Adolf Pengel Luchthaven en Zorg en Hoop.
Deze informatie over de importen en exporten wordt verzameld en verwerkt volgens de” Automated System of Customs Data “ het zgn. ASYCUDA WORLD system. Maandelijks wordt deze informatie in digitale vorm opgehaald bij de douane, gescreend en verwerkt door het ABS.
De verwerking van deze data geschiedt door de afdeling EDP ( Electronic Data Processing ) en geschiedt volgens “ Ms Acces Eurotrace Domain Systeem” . In dit systeem kunnen gegevens opgevraagd worden volgens het Harmonized System (HS) Classificatie model, Standard International Trade Classificatie (SITC) en de Economische Goederen Groep (EGG).
Via de afdeling Public Relations and Information (PRI) komen er dagelijks, van zowel binnen als buiten Suriname verzoeken binnen voor handelsdata. Bij het verstrekken van gegevens wordt rekening gehouden met een geldende international gedragscode met name “Disclosure Prevention Policy” (DPP) . Deze houdt in dat er geen gegevens over individuen ( personen of bedrijven ) mogen worden verstrekt en ook geen informatie in zodanige vorm dat daaruit wel individuele gegevens kunnen worden afgeleid. In de praktijd : indien er minder dan drie (3) actoren opereren in een branche of indien er in een bepaalde branche een participant voor 95% of meer de markt domineert, worden de gegevens door het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) niet verstrekt.