De afdeling Nationale Rekeningen (NR) houdt zich bezig met het produceren van macro-economische grootheden die het mogelijk maken de Surinaamse economie en haar ontwikkeling te analyseren.
Nationale Rekeningen is een systeem van rekeningen dat op een cijfermatige wijze een overzicht geeft van het economische proces van een land in een bepaald jaar. Ze worden ook genoemd de Nationale Boekhouding of de Nationale Jaarrekeningen.

Historie van de Nationale Rekeningen in Suriname
De werkzaamheden die verband houden met het samenstellen van de Nationale Rekeningen begonnen in maart 1973. In januari 1974 werd de eerste NR van Suriname gepubliceerd, die deels gebaseerd waren op het systeem van de Verenigde Naties (System of National Accounts 68, SNA 68) en deels op het systeem van de rekeningen van Nederland. Vanaf 1985 zijn de schattingen gebaseerd op SNA 68. Vanaf 2001 werd de methodologie van SNA93 zoveel mogelijk gevolgd. Het basisjaar werd verlegd van 1980 naar 1990. In 2012 is met technische assistentie van de Caribbean Regional Technical Assistance Centre (CARTAC) het basisjaar naar 2007 gebracht. Het ligt in de planning om in 2019 met technische assistentie van de “Project for the Regional Advancement of Statistics in the Caribbean “ (PRASC) het basisjaar van 2007 naar 2015 te brengen en SNA 2008 te implementeren.

Waarvoor dienen de Nationale Rekeningen?

 • Om het “gedrag” van de economie te monitoren
 • Voor economische analyses en onderzoek
 • Voor het ondersteunen van het maken en monitoren van economisch beleid en het nemen van beslissingen
 • Voor Internationale vergelijkingen

Enkele belangrijke macro-economische grootheden die berekend worden zijn:

 • Bruto Toegevoegde Waarde tegen lopende en constante prijzen
 • Bruto Binnenlands Product
 • Bruto Nationaal Inkomen
 • Nationaal Inkomen per capita
 • Beschikbaar Inkomen

Schattingsmethoden
Om de macro-economische grootheden te meten zijn er volgens SNA drie methoden:
De Productiemethode, de Bestedingsmethode en de Inkomensmethode.
Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (het ABS) maakt op dit moment gebruik van de Productiemethode om haar grootheden te schatten.

Databronnen:

 • het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij
 • het ministerie van Financiën
 • Stichting Bosbeheer en Bostoezicht
 • De Centrale Bank van Suriname
 • Het Planbureau
 • Bedrijven/ jaarverslagen/ onderzoeksrapporten
 • Huishoudens en verschillende afdelingen van het ABS

Via enqûeteformulieren wordt jaarlijks nagegaan wat de productiewaarde per bedrijf is geweest, om vervolgens hieruit de toegevoegde waarde te bepalen. De enqûete geschiedt hoofdzakelijk onder de grote bedrijven en is in principe schriftelijk. Daar een groot deel van de bedrijven meerdere malen persoonlijk bezocht moeten worden voordat respons verkregen wordt, neemt het verzamelen van de gegevens veel tijd in beslag.
De Nationale Rekeningen cijfers over een bepaald jaar komen in Suriname doorgaans ongeveer 6-9 maanden na afloop van het desbetreffende jaar uit.

Download de Nationale Rekeningen Publicatie 2006-2010