In november 2001 is het ABS van start gegaan met zijn Statistical Papers. Het doel van de “Statistical Papers” is om analyses weer te geven over maatschappelijke relevante onderwerpen. De afdeling WOP en andere afdelingen van het ABS leveren in de meeste gevallen een bijdrage aan de artikelen. Ook andere onderzoekers kunnen gevraagd worden om een artikel door het ABS uit te brengen.

De tot nu toe uitgekomen Statistical Papers met hun respectieve onderwerpen van het ABS zijn:

Publicatie Titel
Statistical Paper no. 1: Een onderzoek naar de consumptieve van niet-duurzame consumptiegoederen (gebaseerd op het Huishoudbudget onderzoek 1999/2000
Handels indices (vaststellen van een Unit Value index voor Suriname)
Statistical Paper no. 2: Volkstellingen in Suriname Geographic Information System
Statistical Paper no. 3 en 4: No 3 :

  1. Etniciteit in Surinaamse Volkstellingen vanaf 1950
  2. Bergen en dalen in de Surinaamse Economie: De ontwikkeling van het Bruto
    Binnenlands Product 1956-2004

No 4:

  1. Brandstofprijsverhoging: Korte termijn effecten op de Consumentenprijsindex
  2. Enige effecten van de brandstofprijsverhoging op de Economie:
    Een macro-economische beschouwing
Statistical Paper no. 5: Godsdienst/geloofovertuiging en werkzamen/werklozen in Sur
Statistical Paper no. 6: Vormen van ongelijkheid (mogelijke toepassingen van onder meer de GINI coëfficiënt) en Bevolkingsprojecties 2004-2024 (een samenvatting)
Statistical Paper no. 7: Suriname’s Bruto Binnenlands Product (Productie Methode versus Bevestigingsmethode)
De informele Sector in Suriname
Bijdrage Niet-formeel Onderwijs (een samenvatting)
Statistical Paper no. 8: Een onderzoek naar de Concurrentiepositie van de Surinaamse kip tegenover de geïmporteerde kip.
Statistical Paper no. 9: Input – Output tabellen Tabel 2007 voor Suriname (een aanzet)
Prijsindexcijfers (Hoe en Wat)
Geografische verschillen in Fertiliteit in de Republiek Suriname
Statistical Paper no. 10: Price development
Statistical Paper no. 11: Fertiliteit en groei van de marrons in Suriname
Het Volkshuisvesting Probleem in Suriname
Statistical Paper no. 12: Huishoud budget onderzoeken (een elementaire beschrijving en vergelijking)
Werkzamen en Werklozen in Suriname : Resultaten huishoudonderzoek 2009-2011 (een vergelijking van Paramaribo en Wanica met Nickerie)
Informatieverzoekers en Informatiezoekers van het ABS (2007-2011)
Statistical Paper no. 13: Effecten van Globalisatie; Een blik op ontwikkeling van de werkgelegenheid in de
Bauxietsector van Suriname
Statistical Paper no. 14: De Huisvestigingssituatie Van Female Headed Households (FHH) In Paramaribo
Statistical Paper no. 15: Een statistisch onderzoek vanuit gender perspectief over de Surinaamse vrouwen en
mannen
Statistical Paper no. 16+17: No 16:
De Levensverwachting
Levensstandaard en Armoede in Suriname – Een nadere analyse middels consumptieve bestedingen van huishoudens
No 17:
Ontwikkelingsplanningen- Een overzicht van groei en Prijsontwikkelingen 2012-2016
Wat is Demografische Transitie ?/ De Demografische transitie in Suriname
Statistical Paper no. 18: Arbeidsstatistieken van het Statistiekbureau (ABS) in Suriname: Een beschrijving van hun totstandkoming en een vergelijking 2012-2017
Statistical Paper no. 19: Statistical Papers 19:

-Methodologie van de Consumentenprijsindex van Suriname (Gebaseerd
op Huishoudbudgetonderzoek 2013/2014)

-De verschillende fasen en activiteiten bij de voorbereiding en uitvoering
van een Volksstelling

-Officiële criminaliteitsstatistieken in Suriname 2000-2017

Statistical Paper no. 20:
  1. De ontwikkeling van de Arbeidskosten 2010 – 2029
  2. Diefstal middels geweld
Statistical Paper no. 21:
Statistical Paper no. 22:
Statistical Paper no. 23:
Statistical Paper no. 24:
Statistical Paper no. 25:

 

Bij de Statistical Papers gaat het om het eindresultaat of tussentijdsverslag van werkzaamheden van diverse ABS medewerkers, inclusief directie leden. Met uitzondering van de bijdragen van de directeur, geldt voor alle bijdragen de gebruikelijke ‘disclaimer’: Gepresenteerde opvattingen van de schrijvers en worden niet noodzakelijkerwijs gedeeld door Stichting ABS.

Bekijk downloads