De afdeling Automatisering ook wel EDP (Electronic Data Processing) genoemd, is een ondersteunende afdeling binnen het ABS

  • Houd zich bezig met het elektronisch verwerken van statistieken voortvloeiende uit reguliere onderzoekingen en van projecten.
  • Biedt ondersteuning aan overige ABS afdelingen op het gebied van de automatisering
    • Hardware
    • Software
    • Technisch

De afdeling ressorteert onder de O.D.WOP & D en wordt bemand door 5 personen:
1 afdelingshoofd, 2 systeembeheerders en 2 medewerkers.
Bij de verwerking van grote projecten worden er tijdelijke krachten gecontracteerd.
m.n. Census, Bedrijventelling, Huishoudbudget Onderzoek.

Als doel heeft de afdeling:
1. een goed functionerend computerpark
2. goed werkende invoer- en verwerkingssystemen
3. een representatieve website en een goed werkend en vlot e-mail verkeer

De taken om de doelstellingen van de afdeling te verwezenlijken zijn ondermeer:
1. onderhouden van alle computercomponenten en het computerpark (alle personal computers, randapparatuur en het netwerk)
2. oplossen van ICT gerelateerde problemen
3. mede onderhouden van de website
4. zorgen voor een vlot e-mail verkeer
5. ontwikkelen van invoerprogramma’s en/of coderingssystemen
6. ontwikkelen van dataverwerkings programma’s
7. ondersteuning verlenen betreffende het automatiseringsgebeuren
8. zorg dragen voor automatisering benodigdheden
9. juiste rapportages uit databases produceren
10. relevante trainingen verzorgen

Micro Data Lab
Het ABS beschikt over een Micro Data Lab en kan aan bonafide onderzoekers de gelegenheid geven om gebruik te maken van, door ABS zelf uitgebrachte, micro data.

Dat houdt in dat bezoekers van de Micro Data Lab gebruik kunnen maken van de faciliteiten zoals:
Hardware
Software
Anonieme micro data

De gebruikers zullen zich wel moeten houden aan de zeer strenge laboratorium condities die hier gelden.

Uiteraard is er een prijskaartje hieraan verbonden

Ten tijde van het uitvoeren van grootschalige surveys of censuses waarbij het invoeren van data en het invoeren van (op commerciële basis) data van derden noodzakelijk is, zullen de faciliteiten (ruimte, hardware en software) van de Micro Data Lab niet toegankelijk zijn voor gebruikers.