Milieustatistieken zijn belangrijk voor het verschaffen van een solide basis voor de besluitvorming, om vooruitgang te monitoren en om publieke bewustwording m.b.t. het milieu te bevorderen.

Doel

 • Het voorzien in milieu data over verschillende onderwerpsgebieden en afkomstig van verschillende bronnen
 • Aanzet tot onderzoek (Nationaal + Internationaal)
 • Voldoen aan nationale, regionale en internationale verplichtingen /verdragen (CARICOM, UNSD & SDGs)
 • Handhaven publicatie ritme en Awareness.

Het is thans wereldwijd een gegeven dat de staat van het milieu van fundamenteel belang is voor het voortbestaan van de mens. Het milieu is op hetzelfde moment onderworpen aan veranderingen, die ontstaan als gevolg van de wijze waarop menselijke activiteiten en natuurlijke gebeurtenissen van invloed zijn hierop. Milieustatistieken en milieu indicatoren voorzien daarom in dergelijke informatie en versterken hierdoor het besluitvormingsproces dat moet waarborgen dat de huidige behoeften bevredigd worden zonder het recht van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Internationale richtlijnen
Voor de dataverzameling is gebruik gemaakt van de volgende richtlijnen; de CARICOM kern indicatoren bestaande uit 12 sectoren en 61 indicatoren, de UNSD richtlijnen (FDES 2013) bestaande uit 6 componenten en 458 milieu statistieken en de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) bestaande uit 17 doelen, 169 doelgebieden en 232 indicatoren.

Belang
Waarom milieustatistieken:

 • Ze geven de stand van zaken, kwaliteit en beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen weer
 • Ze geven menselijke activiteiten en natuurlijke gebeurtenissen weer die het milieu beïnvloeden, de invloeden van deze activiteiten en gebeurtenissen en sociale gevolgen
 • Is een manier om te responderen op de vragen vanuit het groter public.
 • Assisteert bij de implementatie, ontwikkeling en harmonisatie van milieu beleid
 • Het helpt bij het opnemen milieuklachten in de besluitvorming
 • Bervorder duurzame ontwikkeling, planning, publieke bewustwording en participatie
 • Evalueerd nationale milieu performace en beleid.

De milieustatistieken publicatie bestaat uit dertien (13) hoofdstukken. Elk hoofdstuk begint met een korte introductie, waarbij milieu vraagstukken van de specifieke sectoren worden besproken. De vraagstukken in elk hoofdstuk beschrijven de druk, de invloed op het milieu en de respons. De dertien onderwerpgebieden zijn o.a:
(1)Demografische en Socio-economische achtergrond, (2)Klimaat en Natuurrampen, (3)Toerisme, (4)Transport, (5)Milieu en Gezondheid, (6)Water, (7)Energie en Mineralen, (8)Bosbouw, (9)Hulpbronnen van het kustgebied, (10)Landgebruik en Landbouw, (11)Biodiversiteit, (12) Lucht en (13)Afval.

Verdiensten

 • Milieustatistieken workshops, waaraan milieu organisaties en ministeries deelnemen om milieudata aan te leveren, de concept publicatie te bespreken en de verdere stand van zaken m.b.t. milieustatistieken te bespreken.
 • Milieustatistieken publicatie launch (2018 is de 8ste milieustatistieken publicatie gelaunched).
 • Milieu publicaties met daarin milieustatistieken alsook milieu MDGs en SDGs
 • ABS participeert in de Technical Working Group (TWG) van de Verenigde Naties (UN) voor milieustaistieken ( Expert group meetings on Environment Statistics)
 • ABS participeert sinds 2017 in de Technical Working Group (TWG) van de CARICOM voor de CARICOM Core Indicators
 • ABS behoort samen met Jamaica en Belize tot de groeplanden van de CARICOM die vooruitlopen op het gebied van milieustatisieken.

Publicaties: 1ste in 2002, 2e in mei 2006, 3e in december 2008, 4e in september 2010, 5e in oktober 2012, 6e in december 2014, 7e in december 2016 en 8ste in december 2018.