De publicatie “Suriname Basis Indicatoren” bevat sociale, economische, financiële en monetaire indicatoren, waarbij maand- of kwartaalcijfers zijn opgenomen. Het grootste deel van de economische indicatoren is afkomstig van het Algemeen Bureau voor de Statistiek.
Basis Indicatoren bestaat uit de volgende hoofdgebieden

1. Economische Indicatoren
2. Financiële Indicatoren
3. Monetaire Indicatoren
4. Sociale Indicatoren

De data wordt onder andere verzameld bij de afdeling Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI) op basis van het goederen- en dienstenpakket voortgevloeid uit het in 2007/2008 gehouden Huishoud Budgetonderzoek. Vanaf april 2016 wordt het CPI samengesteld op basis van de resultaten van het Huishoud Budgetonderzoek 2013/2014.
De data met betrekking tot de bruto uitbetaalde salarissen krijgt het ABS van het Centraal Bureau Mechanische Administratie (Cebuma). De data betreffende Kinderbijslag en ‘Algemene Oudedags Voorziening’ zijn afkomstig van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO).

Bekijk downloads