HET DOEL VAN DE AFDELING

De afdeling heeft tot doel het produceren van statistieken betreffende:

  • Internationale personenverkeer
  • Wegverkeer
  • Waterverkeer en – transport
  • Luchtverkeer en – transport
  • Communicatie

Dataverzameling:
De dataverzameling is meer gebaseerd op secundaire gegevens van externe databronnen. Met deze databronnen wordt jaarlijks zowel telefonisch als schriftelijk contact opgenomen.

DE SOORTEN VERKEERS- EN VERVOERSSTATISTIEKEN

HET INTERNATIONALE PERSONENVERKEER
De meetpunten voor het INTERNATIONALE PERSONENVERKEER, het personenverkeer tussen Suriname en de rest van de wereld zijn:

  1. de Johan Adolf Pengel internationale Luchthaven
  2. de Grensposten South Drain in het district Nickerie en de Veersteiger Albina in het district Marowijne
  3. Zorg en Hoop Airport

HET WEGVERKEER
Bij het WEGVERKEER wordt o.a. gemeten aantallen motorrij – en voertuigen die zich op de openbare weg bevinden.
Deze meeting wordt gedaan aan de hand van het aantal verzekerde motorrij – en voertuigen. Daarnaast worden ook de aantallen ter keuring aangeboden goedgekeurde motorrij- en voertuigen gemeten. De meetpunten hiervoor zijn de verzekeringsmaatschappijen en de keuringslocaties waar de motorrij- en voertuigen ter keuring worden aangeboden.

V.w.b het WATERVERKEER- EN TRANSPORT wordt het verkeer via de internationale scheepvaart gemeten. De statistieken die hierbij verzameld worden hebben betrekking op de binnengeloodste schepen.

Statistieken betreffende het LUCHTVERKEER – EN TRANSPORT hebben betrekking op het internationale vliegverkeer.

Statistieken over COMMUNICATIE bevatten cijfers over de volgende indicatoren:
– aantallen mobiele en vaste telefoonaansluitingen
– de hoeveelheden brieven die per luchtpost zijn verzonden en ontvangen
– omroep- en televisiestations naar frequentie / kanaal en district

Het streven (planning) is dat de afdeling Verkeers- en Vervoersstatistieken de gelijknamige publicatie in oneven jaren publiceert. Naast het reguliere werk is de afdeling ook intensief betrokken bij projecten van het ABS (MICS, CENSUS, Huishoud Budget Onderzoek, Bedrijventelling, Toerisme surveys) en daarnaast wordt er continu gewerkt aan kennisverrijking en –overdracht.

Contactgegevens van de afdeling:
Afdelingshoofd: Mw. Defny A. Geldorp BSc.
Telefoon: 473737 #236

Relevante links:
• Indicatoren van de publicatie