De afdeling Huishoudonderzoeken verzamelt en verwerkt sociaal economische data van (gezins) huishoudens om de publicatie “Huishoudens in Suriname” te kunnen samenstellen.

Het huishoudonderzoek (HHO) van het Algemeen Bureau voor de Statistiek wordt vanaf 1986 op reguliere basis uitgevoerd en heeft een continu karakter. Het HHO heeft twee doelstellingen:
1. Het meten van het aanbod en de benutting van arbeid.(meten en verzamelen van arbeidsstatistieken)
2. Het verzamelen van basis demografische statistieken van de huishoudens.

In de vragenlijst zijn vragen over werkgelegenheid en andere sociaal-economische kenmerken van de huishoudens opgenomen. Het HHO wordt voorlopig alleen uitgevoerd in Paramaribo en Wanica (ParWan).
Per kwartaal vindt er een interviewronde plaats waarbij er steeds andere huishoudens getrokken worden. Na verwerking van de kwartaalcijfers, zijn na goedkeuring de jaarcijfers beschikbaar.

De Huishoudonderzoeken worden middels toevalssteekproeven uit ressorten van de distrikten Paramaribo, Wanica, Nickerie en Commewijne uitgevoerd.
In elk van de getrokken steekproeven gaan interviewers van het ABS op pad om huishoudens vragen te stellen over hun woonomstandigheden en werkgelegenheidssituatie. Per April 2018 worden de Huishoudonderzoeken middels tablets afgenomen (Computer Assisted Personal Interviewing-CAPI).

Geheimhouding van de gegevens van individuele huishoudens en personen is wettelijk vastgelegd ( SB 2002, no 97 ) en wordt gegarandeerd door het ABS dat zich aan de Fundamental Principles of Official Statistics van de Verenigde Naties houdt.

Het conceptueel model dat als grondslag dient voor het verzamelen van de arbeidsstatistieken, is het internationaal gangbare “Labour Force Model”, aangenomen door de Internationale Conferentie van Arbeidsstatistici (ICLS).

Het streven (planning) is dat de afdeling Huishoudonderzoeken de publicatie “Huishoudens in Suriname” Paramaribo en Wanica (voorlopig) in oneven jaren publiceert. Naast het reguliere werk is de afdeling ook intensief betrokken bij projecten van het ABS (MICS, CENSUS, Huishoud Budget Onderzoek, Bedrijventelling) en daarnaast wordt er continu gewerkt aan kennisverrijking en –overdracht.

Contactgegevens van de afdeling:
Telefoon: 473737 #237

De Unit Cartografie ressorteert onder de afdeling Huishoudonderzoeken.

Relevante links:

Huishoud vragenlijst