PERSBERICHT – ABS KOMT UIT MET “SURINAME BASIC INDICATORS 2017-I