CPI EN INFLATIE ABS (PUBLICATIE EN VERSPREIDING CIJFERS VOOR FEBRUARI 2017)