LEUGENS, MISLEIDINGEN EN ONDESKUNDIGHEID VAN ANAND BIHARIE EN CONSORTEN