Databeschikbaarheidsmatrix

Aanmelden
Ja
Nee

NR Statistieken / Data Verantwoordelijke(n) Beschikbaar t/m Verwachte c.q toegezegde beschikbaarstelling van data Opmerking
1 Geboorten / sterften CBB 2017 Afhankelijk van CBB data Nodig voor sterftetafel / Nodig voor bevolkingsschatting
2 Geboorte gewichten Ziekenhuizen/ Min. v. Volksgez. 2017 3e kw 2019

3 Doodsoorzaken BOG 2011 Afhankelijk van BOG data Nog niet beschikbaar
4 Epidemiologische Data BOG 2011 Afhankelijk van BOG data Nog niet beschikbaar
5 Bevolkingsgroei ABS/CBB 2016 Afhankelijk van CBB data
6 Immigratie / emigratie CBB 2017 Afhankelijk van CBB data Nodig voor bevolkingsschatting;voorlopige cijfers
7 Vruchtbaarheid ABS/CBB 2017 Afhankelijk van CBB data elke BEV stat publicatie en of op aanvraag
8 Bevolking per 1 juli van het jaar ABS / CBB 2017 mid 2019 Schatting onder meer op basis van de totale bevolking van 2012
9 Sterftetafel CBB/ABS/BOG 2015 2013-2015, gemiddelde zie statistical paper 18
10 Huwelijken / echtscheiding CBB 2017 Afhankelijk van CBB data
11 Armoedegrens en bijbehorende zaken ABS 2e kwartaal 2009 Afhankelijk van CPI data en Instelling Nationale Commissie
12 Overige demografische data ABS 2016 Afhankelijk van CBB data
13a Bevolkings Projecties Geheel suriname ABS 2032 Na Census 9 Base population Volkstelling 8 (2012)
13b Bevolkings Projecties Districten ABS 2032 Na Census 9 Base population Volkstelling 8 (2012)
14 Consumenten Prijs Indexcijfer ABS december 2018 22 februari 2019 (december 2018) Nodig voor het berekenen van inflatiecijfer
15 Aantal arbeidsplaatsen per bedrijfstak ABS 2017 augustus 2019 *Afhankelijk van externe data verschaffers
16 Lonen, salarissen en sociale lasten per bedrijfstak ABS 2010 augustus 2019 *Afhankelijk van externe data verschaffers
17 Bruto Binnenlands Product ABS 2017 augustus 2019 *Afhankelijk van externe data verschaffers
18 Bruto Nationaal Inkomen ABS 2017 augustus 2019 *Afhankelijk van externe data verschaffers
19 Nationaal inkomen per Capita ABS 2017 augustus 2019 *Afhankelijk van externe data verschaffers
20 Bouwprijs Index cijfers ABS * * *Afhankelijk van externe data verschaffers
21 Bruto Beschikbaar Inkomen ABS 2017 augustus 2019 *Afhankelijk van externe data verschaffers
22 BTW per bedrijfstak ABS 2017 augustus 2019 *Afhankelijk van externe data verschaffers
23 Economische Projecties CBvS/Planbureau 2017-2021 * *Afhankelijk van externe data verschaffers
24 Foreign Direct Investment CBvS /Min.van HI Sep-18 * *Afhankelijk van externe data verschaffers
25 Binnenlandse staatsschuld Bureau voor de Staatsschuld Nov-18 * *Afhankelijk van externe data verschaffers
26 Buitenlandse staatsschuld Bureau voor de Staatsschuld Nov-18 * *Afhankelijk van externe data verschaffers
27 Aantallen bouwvergunningen Min. van OW jan t/m juni 2013
28 Aantal werknemers (grote bedrijven) ABS 2017 2020
29 Omzetten (grote bedrijven) ABS 2017 2020
30 Officiële wisselkoersen CBvS * * t.b.v. Lonen en Prijzen in de Bouwnijverheid/Voorlopig niet beschikbaar
31 Prijzen van bouwmaterialen ABS * * *Voorlopig niet beschikbaar
32 Lonen en Prijzen in de Bouwnijverheid ABS * * *Voorlopig niet beschikbaar
33 Jaarlijks / maandelijks aantal aangekomen en vertrokken personen NV Luchthavenbeheer Zanderij/ STS/ NV Canawaima 2016 februari 2019 *Afhankelijk van externe data verschaffers
34 Jaarlijks / maandelijks aantal aangekomen niet ingezetenen STS/
vreemdelingendienst
2016 maart 2019 *Afhankelijk van externe data verschaffers
35 Geregistreerde motorvoertuigen op de openbare weg CBvS 2017 juni 2019 *Afhankelijk van externe data verschaffers
36 Verkeersongevallen KPS(afd. Verkeersvoorlichting) 2017 februari 2019 *Afhankelijk van externe data verschaffers
37 Wegennet lengte Wegenautoriteit / Min. van OW 2016 Apr-19 *Afhankelijk van externe data verschaffers
38 Uitgevoerde / Ingevoerde vracht Douane 2016 1e kw 2019 *Afhankelijk van externe data verschaffers
39 Aantal aangemeerde schepen MAS 2017 Apr-19 *Afhankelijk van externe data verschaffers
40 Omroepstations naar frequentie TCT 2017 Apr-19 *Afhankelijk van externe data verschaffers
41 Ontvangen en verzonden brieven Surpost 2017 Apr-19 *Afhankelijk van externe data verschaffers
42 Kranten en tijdschriften naar naam Min. Onderwijs 2016 1e kw 2019 *Afhankelijk van externe data verschaffers
43 Aantal televisie- en omroepstations TAS 2017 Apr-19 *Afhankelijk van externe data verschaffers
44 Ontvangen en verzonden luchtvracht NV Luchthavenbeheer 2010 * *Afhankelijk van externe data verschaffers
45 Jaarlijks / maandelijks aantal commerciële vliegbewegingen NV Luchthavenbeheer 2010 * *Afhankelijk van externe data verschaffers
46a Handelsstatistieken op transactiebasis (importen, exporten en weder exporten) Douane / ABS 3e kw 2018 juli 2019 (1ste kw 2019)
46b Handelsstatistieken op kasbasis CBvS 2018
47a Werkzamen / werklozen / arbeidsstatistieken(geheel Suriname) ABS 2012 Na census9 V.T. 8 (Census publicatie volume 2)
47b Werkzamen / werklozen / arbeidsstatistieken(Geselecteerde districten) ABS 2017 2019
48 Klimaat statistieken Meteorologische Dienst 2017 2020 (2019)
49 Natuurrampen Statistieken NCCR 2017 2019
50 Hotels en Pensions KKF 2017 2019
51 Malaria, Dengue, Leptospirosis en Zika BOG 2017 2019
52 Milieuklachten en Milieu adviezen Statistieken NIMOS 2017 2019
53a Watervoorziening SWM/ DWV 2017 2019
53b Water import en export ABS 2017 2019
53c Waterkwaliteit BOG 2017 2019
54 Kernmerken Surinaamse rivieren OW-waterloopkundige Dienst 2017 2019
55 Energie opwekking statistieken EBS/Staatsolie & BIS 2017 2019
56 Energie consumptie statistieken Rosebel Goldmines & Newmont Suriname 2017 2019
57 Brandstofgebruik statistieken ABS 2017 2019
58 Goudproductie & Goudexporten CvbS/ Rosebel Goldmines & Newmont Suriname 2017 2019
59 Aardolie, diesel, gasoline, natuurgas en asfalt statistieken N.V. Staatsolie Suriname 2017 2019
60 Bouwmaterialen productie GMD 2017 2019
61 Goud en mineralen rechten statistieken GMD 2016 2019
62 Bosbouwstatistieken Stg. Bosbeheer en Bostoezicht 2017 2019
63 Visserij statistieken Min. van LVV- Visserijdienst 2017 2019
64 Landbouw en Veeteelt statistieken Min. van LVV 2017 2019
65 Kunstmest en Pesticiden statistieken Min. van LVV 2017 2019
66 Landgebied en Landgebruik statistieken Min. van LVV 2017 2019
67 Biodiversiteit statistieken NZCS/NHS/ROGB/ACT/IUCN &ABS 2017 2019
68 Emissie statistieken NIMOS/Rosebel Goldmines/SBB 2017 2019
69 Afval en Recycling statistieken Ow-Vuilophaal & Amazona Recycling NV 2017 2019
2019
70 Geregistreerde misdrijven naar aard van misdrijf KPS 2017 1e kw 2019
71 Geregistreerde - en opgehelderde zaken KPS 2017 1e kw 2019
72 Misdrijven waarvan dader(s) bekend is (zijn) KPS 2017 1e kw 2019
73 Inverzekeringgestelde personen naar leeftijdsklasse KPS 2017 1e kw 2019
74 Inverzekeringgestelde personen naar aard van misdrijf KPS 2017 1e kw 2019
75 Personen die in aanmerking komen voor AOV uitkering Min.van SoZaVo 2017 1e kw 2019
76 Aantallen kinderen die AKB uitgekeerd krijgen Min.van SoZaVo 2017 1e kw 2018
77 Vrije geneeskundige voorziening voor rechthebbenden en rechthebbende personen
78 Financiele bijstand Min.van SoZaVo 2016 1e kw 2018
79 Aantal artsen en specialisten Min. van Volksgezondheid 2018 1e kw 2019
81 Suspecte gevallen van ziekten Min. van Volksgezondheid 2017 1e kw 2019
82 Surveillance data door de ziekenhuizen gerapporteerde ziekten Min. van Volksgezondheid 2017 * *Afhankelijk van externe data verschaffers
83 Sterfgevallen naar de tien voornaamste doodsoorzaken Min. van Volksgezondheid/BOG 2011 1e kw 2019
84 Gezondheidsfaciliteiten naar soort Min. van Volksgezondheid(RGD) 2017 1e kw 2019
85 Aantal verpleegkundigen Min. van Volksgezondheid 2017 1e kw 2019
86 Gezondheidscentra in het binnenland Medische Zending 2012 * *Afhankelijk van externe data verschaffers
87 Aantal ziekenhuisbedden Min. van Volksgezondheid 2017 1e kw 2019
88 Aantal HIV / AIDS sterfte BOG 2014 * *Afhankelijk van externe data verschaffers
89 Aantal HIV / AIDS gevallen NAP 2013 * *Afhankelijk van externe data verschaffers
90 Inschrijvingen van KO, GLO, VOJ en leerkrachten MINOV 2016/2017 1e kw 2019 NNA= Nog niet beschikbaar
91 Inschrijvingen van VOS (VWMKO) leerlingen  Betreffende instituten 2017/2018 1e kw 2019
92 Tertiare inschrijvingen naar richting Betreffende instituten 2017/2018 1e kw 2019
93 Leerlingen en leerkrachten van SO scholen MINOV 2010/2012 * *wordt niet meer verzameld
94 Examenresultaten GLO en MULO MINOV 2016/2017 1e kw 2019
95 Examenresultaten VWMKO en Tertiair onderwijs Betreffende instituten 1e kw 2019
96 Meteorologische waarnemingen Min. van O.W/Meteo dienst 2017 1e kw 2019
CIMS
97 Moedersterfte BOG 2011 *Afhankelijk van externe data verschaffers
98 Perinatale sterfte BOG 2011 *Afhankelijk van externe data verschaffers
99 Zuigelingen sterfte CBB 2017 *Afhankelijk van externe data verschaffers
100 Zuigelingen sterfte (indirecte schattingen) ABS Census 8 volgende census
101 Kindersterfte beneden 5 jaar (directe schattingen) CBB 2017 *Afhankelijk van externe data verschaffers
102 Kindersterfte beneden 5 jaar (indirecte schattingen) ABS Census 8 volgende census
103 Vaccinatiedekking bij kinderen tot 1 jaar (Administratieve data) BOG 2011/2012 2019, MICS 6
104 Borstvoeding situatie BOG/RGD 2010 2019, MICS 6
105 Malnutritie (kinderen) BOG 2010 2019, MICS 6

Download databeschikbaarheidsmatrix