Databeschikbaarheidsmatrix

Datum NR Statistieken / Data Verantwoordelijke(n) Beschikbaar t/m Verwachte c.q toegezegde beschikbaarstelling van data Opmerking
1 Geboorten / sterften CBB 2019 Afhankelijk van CBB data Nodig voor sterftetafel / Nodig voor bevolkingsschatting
2 Geboorte gewichten Ziekenhuizen/ Min. v. Volksgez. 2019
3 Doodsoorzaken BOG 2011 Afhankelijk van BOG data Nog niet beschikbaar
4 Epidemiologische Data BOG 2011 Afhankelijk van BOG data Nog niet beschikbaar
5 Bevolkingsgroei ABS/CBB 2019 Afhankelijk van CBB data Groei in de DEMO pub is van ABS o.b.v Midyear
6 Immigratie / emigratie CBB 2019 Afhankelijk van CBB data Nodig voor bevolkingsschatting; voorlopige cijfers
7 Vruchtbaarheid ABS/CBB 2019 Afhankelijk van CBB data Alle BEV stat publicatie en of op aanvraag
8 Bevolking per 1 juli van het jaar ABS / CBB 2019 mid 2019 Schatting onder meer op basis van de totale bevolking van 2012
9 Sterftetafel CBB/ABS /BOG 2019 1ste kw. 2021
10 Huwelijken / echtscheiding CBB 2019 Afhankelijk van CBB data
11 Overige demografische data ABS 2019 Afhankelijk van CBB data
12a Bevolkings Projecties Geheel Suriname ABS 2032 Na Census 9 Basis populatie Volkstelling 8 (2012)
12b Bevolkings Projecties (URBAAN, RURAAL, BINNENLAND) ABS 2032 Na Census 9 Basis populatie Volkstelling 8 (2012)
13 Armoedegrens en bijbehorende zaken ABS, Planbureau, IGSR, SOZAVO Okt 2020 Afhankelijk van CPI data en Instelling Nationale Commissie / zie publicatie Basic Indicators
14 Consumenten Prijs Indexcijfer ABS Nov 2020 Jan, 2021 Nodig voor het berekenen van inflatiecijfer
15 Gemiddelde wisselkoersen ( US$ en Euro) CBvS 2019 2021 Basic Indicators publicatie
16 Overheidsuitgaven per ministerie Min van Financien ( Financiele Nota) 2019 Dec, 2022
17 Aantal arbeidsplaatsen per bedrijfstak ABS 2019 1ste kw. 2021 Afhankelijk van externe data verschaffers
18 Lonen, salarissen en sociale lasten per bedrijfstak ABS 2019 1ste kw. 2021 Afhankelijk van externe data verschaffers
19 Bruto Binnenlands Product ABS 2019 1ste kw. 2021 Afhankelijk van externe data verschaffers
20 Bruto Nationaal Inkomen ABS 2019 1ste kw. 2021 Afhankelijk van externe data verschaffers
21 Nationaal inkomen per Capita ABS 2019 1ste kw. 2021 Afhankelijk van externe data verschaffers
22 Bruto Beschikbaar Inkomen ABS 2019 1ste kw. 2021 Afhankelijk van externe data verschaffers
23 BTW per bedrijfstak ABS 2019 1ste kw. 2021 Afhankelijk van externe data verschaffers
24 Economische Projecties CBvS/Planbureau 2017-2021 * *Afhankelijk van externe data verschaffers
25 Aantal werknemers (grote bedrijven) ABS 2019 2021
26 Omzetten en bruto arbeidskosten ( grote bedrijven) ABS 2019 2021
27 Bouwprijs Indexcijfers en Inflatie ABS 2020 2021 Jaarcijfers 2016-2020 en kwartaalcijfers 2020.3
28 Lonen en Prijzen in de Bouwnijverheid ABS 2016-2019 * *Wordt niet meer gepubliceerd
29 Jaarlijks / maandelijks aantal aangekomen en vertrokken personen NV Luchthavenbeheer Zanderij/ NV Canawaima 2019 3de kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
30 Jaarlijks / maandelijks aantal aangekomen niet ingezetenen Vreemdelingendienst 2018 3de kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
31 Geregistreerde/verzekerde motorvoertuigen op de openbare weg CBvS 2019 3de kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
32 Verkeersongevallen KPS(afd. Verkeersvoorlichting) 2019 3de kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
33 Wegennet lengte Wegenautoriteit / Min. van OW 2019 3de kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
34 Aantal bruggen Wegenautoriteit / Min. van OW 2018
35 Uitgevoerde / Ingevoerde vracht Douane 2019 3de kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
36 Aantal aangemeerde schepen MAS 2019 3de kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
37 Omroepstations naar frequentie TAS 2018 3de kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
38 Ontvangen en verzonden brieven Surpost 2018 3de kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
39 Kranten en tijdschriften naar naam Min. van Onderwijs 2016 * *Wordt niet meer door ABS verzameld
40 Aantal televisie- en omroepstations TAS 2018 3de kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
41 Ontvangen en verzonden luchtvracht NV Luchthavenbeheer 2010 * *Wordt niet meer door ABS verzameld (updates website luchthavenbeheer)
42 Jaarlijks / maandelijks aantal commerciële vliegbewegingen NV Luchthavenbeheer 2018 * *Wordt niet meer door ABS verzameld (updates website luchthavenbeheer)
43 Maandelijkse vliegbewegingen vanuit het vliegveld Zorg en Hoop Luchtvaartdienst Suriname 2019 Dec, 2022
44 Handelsstatistieken op transactiebasis (importen, exporten en weder exporten) Douane / ABS 3de kw 2020 & Jaarcijfer 2019 1ste kw. 2021
45 Werkzamen / werklozen / arbeidsstatistieken(geheel Suriname) ABS 2012 Na Census 9
46 Klimaat statistieken Meteorologische Dienst 2019 Dec, 2022
47 (Natuur)rampen Statistieken NCCR 2019 Dec, 2022
48 Hotels en Pensions KKF 2019 Dec, 2022
49 Malaria, Dengue, Leptospirosis, Zika en BOG 2019 Dec, 2022
50 Milieuklachten en Milieu adviezen Statistieken NIMOS 2019 Dec, 2022
51 Watervoorziening SWM/ DWV 2019 Dec, 2022
52 Water import en export ABS 2017 Dec, 2022
53 Waterkwaliteit BOG 2019 Dec, 2022
54 Kenmerken Surinaamse rivieren OW-waterloopkundige Dienst 2019 Dec, 2022
55 Energie opwekking statistieken EBS/Staatsolie & BIS 2019 Dec, 2022
56 Energie consumptie statistieken Rosebel Goldmines & Newmont Suriname 2019 Dec, 2022
57 Huishoudens met toegang tot electriciteit ABS (HHO) 2019 Dec, 2022
58 Huishoudens naar Type kookgelegenheid ABS (HHO) 2019 Dec, 2022
59 Kookgas distributie EBS (Ogane) 2019 Dec, 2022
60 Prijs van water per tariefgroep SWM 2019 Dec, 2022
61 Brandstofgebruik statistieken ABS 2019 Dec, 2022
62 Goudproduktie & Goudexporten CvbS/ Rosebel Goldmines & Newmont Suriname 2019 Dec, 2022
63 Aardolie, diesel, gasoline, natuurgas en asfalt statistieken N.V. Staatsolie Suriname 2019 Dec, 2022
64 Bouwmaterialen produktie GMD 2019 Dec, 2022
65 Goud en mineralen rechten statistieken GMD 2019 Dec, 2022
66 Bosbouwstatistieken Stg. Bosbeheer en Bostoezicht 2019 Dec, 2022
67 Visserij statistieken Min. van LVV- Visserijdienst 2019 Dec, 2022
68 Landbouw en Veeteelt statistieken Min. van LVV 2019 Dec, 2022
69 Kunstmest en Pesticiden statistieken Min. van LVV 2019 Dec, 2022
70 Landgebied en Landgebruik statistieken Min. van LVV 2019 Dec, 2022
71 Biodiversiteit statistieken NZCS/NHS/ROGB/ACT/IUCN &ABS 2019 Dec, 2022
72 Emissie statistieken NIMOS/Rosebel Goldmines/SBB 2019 Dec, 2022
73 Afval en Recycling statistieken Ow-Vuilophaal & Amazona Recycling NV 2019 Dec, 2022
74 E-waste estimates ABS 2019 Dec, 2022
75 Woningen naar type bouwmaterialen ABS (HHO) 2019 Dec, 2022
76 Brandweer statistieken Korps Brandweer Suriname 2019 Dec, 2022
77 Bezoekers naar Beschermde gebiede Stinasu 2019 Dec, 2022
78 Import van batterijen en banden ABS (Handelsstatistieken) 2019 Dec, 2022
79 Personen met Tuberculose NAP 2019 Dec, 2022
80 Geregistreerde misdrijven naar aard van misdrijf KPS 2018 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
81 Geregistreerde - en opgehelderde zaken KPS 2018 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
82 Misdrijven waarvan dader(s) bekend is (zijn) KPS 2018 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
83 Inverzekeringgestelde personen naar leeftijdsklasse KPS 2017 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
84 Inverzekeringgestelde personen naar aard van misdrijf KPS 2017 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
85 Aantal geregistreerde slachtoffers van huiselijk geweld naar type huiselijk geweld, Leeftijdsgroep en Geslacht KPS 2010-2016 4e kw 2021*
86 Number of registered victims from domestic violence by type of Domestic Violence, Age Group and Sex KPS 2010-2016 4e kw 2021*
87 Personen die in aanmerking komen voor AOV uitkering Min.van SoZaVo Juli 2020 1ste kw. 2021*
88 Aantallen kinderen die AKB uitgekeerd krijgen Min.van SoZaVo 2019 1ste kw. 2021*
89 Financiele bijstand Min.van SoZaVo 2020/2016* 1ste kw. 2021 *Begrotingscijfers dec,2020 / Realisatiecijfers dec, 2016
90 Aantal artsen en specialisten Min. van Volksgezondheid 2019 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
91 Suspecte gevallen van ziekten Min. van Volksgezondheid 2019 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
92 Surveillance data door de ziekenhuizen gerapporteerde ziekten Min. van Volksgezondheid 2017 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
93 Sterfgevallen naar de tien voornaamste doodsoorzaken Min. van Volksgezondheid/BOG 2011 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
94 Gezondheidsfaciliteiten naar soort Min. van Volksgezondheid(RGD) 2017 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
95 Aantal verpleegkundigen Min. van Volksgezondheid 2018 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
96 Gezondheidscentra in het binnenland Medische Zending 2012 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
97 Aantal ziekenhuisbedden Min. van Volksgezondheid 2019 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
98 Aantal HIV / AIDS sterfte BOG 2019 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
99 Aantal HIV / AIDS gevallen (Administrative Data) NAP 2018 4de kw. 2021 *Afhankelijk van externe data verschaffers
100 Borstonderzoek (Mamo), Papsmear (Uitstrijkje), VIA (Visual Inspection with Acetic Acid) & Prostaat onderzoek Stichting Lobi Health Center 2018-2018 4e kw. 2021*
101 Inschrijvingen van KO, GLO, VOJ en leerkrachten MINOV 2017/2018 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
102 Inschrijvingen van VOS (VWMKO) leerlingen  Betreffende instituten 2018/2019 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
103 Tertiare inschrijvingen en geslaagden naar richting Betreffende instituten 2018/2019 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
104 Leerlingen en leerkrachten van SO scholen MINOV 2010/2012 * *Wordt niet meer verzameld
105 Examenresultaten GLO en MULO MINOV 2017/2018 1ste kw. 2021 *Afhankelijk van externe data verschaffers
106 Examenresultaten VWMKO en Tertiair onderwijs Betreffende instituten 2017/2018 1ste kw. 2021 *Afhankelijk van externe data verschaffers
107 Percentage kinderen dat ouder is dan de leeftijd voor het Gewoon Lager Onderwijs (GLO) MINOV 2015-2018 4e kw. 2021
108 Percentage kinderen dat ouder is dan de leeftijd voor Voortgezet Lager Onderwijs (VOJ) MINOV 2015-2018 4e kw. 2021
109 Bruto Pre- primair onderwijs inschrijvingsratio MINOV 2015-2018 4e kw. 2021
110 Het aantal studenten van de SAO naar vakopleidingscentrum, opleiding, resultaat en geslacht Min. Arbeid / SAO 2015-2018 4e kw. 2021
111 Het aantal ingeschreven cursisten van de basis opleiding te SIVIS naar beroepsgroep, leeftijdsgroep en geslacht Min. Arbeid / SIVIS 2016-2018 4e kw. 2021
112 Ministers, DNA, DC, DR, RR Betreffende instituten 2015 - update 2019 4e kw. 2021
113 Jeugdparlement Betreffende instituten 2017 4e kw. 2021
114 Meteorologische waarnemingen Min. van O.W/Meteo dienst 2018 1ste kw. 2021 *Afhankelijk van externe data verschaffers
Multiple Indicator Cluster Survey (MICS)
115 Geletterdheid SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
116 Migratie status SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
117 Volwassen functioneren SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
118 Massamedia en ICT SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
119 Alcohol gebruik SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
120 Woonarrangementen voor kinderen SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
121 Overleving SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
122 Fertiliteit SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
123 Vroege vruchtbaarheid SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
124 Anticonceptie SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
125 Prenatale zorg SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
126 Tetanus bij pasgeborenen SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
127 Kraamzorg SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
128 Geboortegewicht SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
129 Postnatale zorg SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
130 Seksueel gedrag SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
131 HIV (Op MICS Survey gebaseerd) SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
132 Immunisatie SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
133 Afleveringen van ziekten SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
134 Diarree SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
135 Energieverbruik van huishoudens SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
136 Symptomen van acute luchtweginfectie SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
137 Malaria SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
138 Zuigelingen en jonge kinderen voeden SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
139 Ondervoeding SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
140 Thuisomgeving voor jonge kinderen SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
141 Ontwikkelingsindex voor jonge kinderen SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
142 Vroegschoolse educatie SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
143 Schoolbezoek SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
144 Ouderbetrokkenheid SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
145 Fundamentele leervaardigheden SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
146 Geboorteregistratie SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
147 Kinderdiscipline SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
148 Kinderarbeid SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
149 Kindhuwelijken SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
150 Represailles SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
151 Gevoelens van veiligheid SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
152 Houdingen tegenover huiselijk geweld SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
153 Drinkwater SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
154 Handen wassen SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
155 Sanitaire voorzieningen SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
156 Menstruele hygiëne SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
157 Kind functioneren SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
158 Sociale overdrachten SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
159 Discriminatie en intimidatie SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
160 Subjectieve welzijn SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7

Download databeschikbaarheidsmatrix