Databeschikbaarheidsmatrix

Aanmelden
Ja
Nee

Datum NR Statistieken / Data Verantwoordelijke(n) Beschikbaar t/m Verwachte c.q toegezegde beschikbaarstelling van data Opmerking
1 Geboorten / sterften CBB 2018 Afhankelijk van CBB data Nodig voor sterftetafel / Nodig voor bevolkingsschatting
2 Geboorte gewichten Ziekenhuizen/ Min. v. Volksgez. 2018 3e kw 2019
3 Doodsoorzaken BOG 2011 Afhankelijk van BOG data Nog niet beschikbaar
4 Epidemiologische Data BOG 2011 Afhankelijk van BOG data Nog niet beschikbaar
5 Bevolkingsgroei ABS/CBB 2018 Afhankelijk van CBB data Groei in de DEMO pub is van ABS o.b.v Midyear
6 Immigratie / emigratie CBB 2018 Afhankelijk van CBB data Nodig voor bevolkingsschatting; voorlopige cijfers
7 Vruchtbaarheid ABS/CBB 2018 Afhankelijk van CBB data elke BEV stat publicatie en of op aanvraag
8 Bevolking per 1 juli van het jaar ABS / CBB 2018 Dec, 2020 Schatting onder meer op basis van de totale bevolking van 2012
9 Sterftetafel CBB/ABS /BOG 2018 2016-2018, gemiddelde Zie Demografische Data 2015-2018
10 Huwelijken / echtscheiding CBB 2018 Afhankelijk van CBB data
11 Armoedegrens en bijbehorende zaken ABS 2e kwartaal 2009 Afhankelijk van CPI data en Instelling Nationale Commissie
12 Overige demografische data ABS 2018 Afhankelijk van CBB data
13a Bevolkings Projecties Geheel Suriname ABS 2032 Na Census 9 Base population Volkstelling 8 (2012)
13b Bevolkings Projecties Districten ABS 2032 Na Census 9 Base population Volkstelling 8 (2012)
14 Consumenten Prijs Indexcijfer ABS april 2020 10 Juli 2020 Nodig voor het berekenen van inflatiecijfer
15 Aantal arbeidsplaatsen per bedrijfstak ABS 2018 Aug- 2020* *Afhankelijk van interne & externe data verschaffers
16 Lonen, salarissen en sociale lasten per bedrijfstak ABS 2010 Aug- 2020* *Afhankelijk van interne & externe data verschaffers
17 Bruto Binnenlands Product ABS 2018 Sept- 2020* *Afhankelijk van interne & externe data verschaffers
18 Bruto Nationaal Inkomen ABS 2018 Sept- 2020* *Afhankelijk van interne & externe data verschaffers
19 Nationaal inkomen per Capita ABS 2018 Sept- 2020* *Afhankelijk van interne & externe data verschaffers
20 Bouwprijs Index cijfers ABS 2019 30 juli 2020 Jaarcijfers 2016-2019 en kwartaalcijfers 2019
21 Bruto Beschikbaar Inkomen ABS 2018 Sept- 2020* *Afhankelijk van interne & externe data verschaffers
22 BTW per bedrijfstak ABS 2018 Sept- 2020* *Afhankelijk van interne & externe data verschaffers
23 Economische Projecties CBvS/Planbureau 2017-2021 * *Afhankelijk van interne & externe data verschaffers
24 Foreign Direct Investment CBvS /Min.van HI Sep-20 * *Afhankelijk van interne & externe data verschaffers
25 Binnenlandse staatsschuld Bureau voor de Staatsschuld juni 2019 * *Afhankelijk van interne & externe data verschaffers
26 Buitenlandse staatsschuld Bureau voor de Staatsschuld juni 2019 * *Afhankelijk van interne & externe data verschaffers
27 Aantal werknemers (grote bedrijven) ABS 2018 2020
28 Omzetten en bruto arbeidskosten ( grote bedrijven) ABS 2018 2020
29 Prijzen van bouwmaterialen ABS 2016-2019 2020 BPI Sheet
30 Lonen en Prijzen in de Bouwnijverheid ABS 2016-2019 2020
31 Koersen CBvS Juni 2020 Augustus 2020 CBvS website
32 Jaarlijks / maandelijks aantal aangekomen en vertrokken personen NV Luchthavenbeheer Zanderij/ NV Canawaima 2018 3de kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
33 Jaarlijks / maandelijks aantal aangekomen niet ingezetenen Vreemdelingendienst 2018 3de kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
34 Geregistreerde motorvoertuigen op de openbare weg CBvS 2019 3de kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
35 Verkeersongevallen KPS(afd. Verkeersvoorlichting) 2019 3de kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
36 Wegennet lengte Wegenautoriteit / Min. van OW 2018 3de kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
37 Uitgevoerde / Ingevoerde vracht Douane 2018 3de kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
38 Aantal aangemeerde schepen MAS 2019 3de kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
39 Omroepstations naar frequentie TAS 2018 3de kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
40 Ontvangen en verzonden brieven Surpost 2018 3de kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
41 Kranten en tijdschriften naar naam Min. Onderwijs 2016 Bron verwerkt de data niet meer
42 Aantal televisie- en omroepstations TAS 2018 3de kw. 2021*
43 Ontvangen en verzonden luchtvracht NV Luchthavenbeheer 2010 Wordt niet meer door ABS verzameld (updates website luchthavenbeheer)
44 Jaarlijks / maandelijks aantal commerciële vliegbewegingen NV Luchthavenbeheer 2010 Wordt niet meer door ABS verzameld (updates website luchthavenbeheer)
45 Handelsstatistieken op transactiebasis (importen, exporten en weder exporten) Douane / ABS 4de kw 2019 & Jaarcijfer 2019 2020
46a Werkzamen / werklozen / arbeidsstatistieken(geheel Suriname) ABS 2012 Na Census 9
46b Werkzamen / werklozen / arbeidsstatistieken(Geselecteerde districten) ABS 2018 Dec, 2020 Voorlopige cijfers
47 Klimaat statistieken Meteorologische Dienst 2017 Dec, 2020
48 Natuurrampen Statistieken NCCR 2017 Dec, 2020
49 Hotels en Pensions KKF 2017 Dec, 2020
50 Malaria, Dengue, Leptospirosis, Zika en BOG 2017 Dec, 2020
51 Milieuklachten en Milieu adviezen Statistieken NIMOS 2017 Dec, 2020
52 Watervoorziening SWM/ DWV 2017 Dec, 2020
53 Water import en export ABS 2017 Dec, 2020
54 Waterkwaliteit BOG 2017 Dec, 2020
55 Kenmerken Surinaamse rivieren OW-waterloopkundige Dienst 2017 Dec, 2020
56 Energie opwekking statistieken EBS/Staatsolie & BIS 207 Dec, 2020
57 Energie consumptie statistieken Rosebel Goldmines & Newmont Suriname 2017 Dec, 2020
58 Brandstofgebruik statistieken ABS 2017 Dec, 2020
59 Goudproduktie & Goudexporten CvbS/ Rosebel Goldmines & Newmont Suriname 2017 Dec, 2020
60 Aardolie, diesel, gasoline, natuurgas en asfalt statistieken N.V. Staatsolie Suriname 2017 Dec, 2020
61 Bouwmaterialen produktie GMD 2016 Dec, 2020
62 Goud en mineralen rechten statistieken GMD 2016 Dec, 2020
63 Bosbouwstatistieken Stg. Bosbeheer en Bostoezicht 2017 Dec, 2020
64 Visserij statistieken Min. van LVV- Visserijdienst 2017 Dec, 2020
65 Landbouw en Veeteelt statistieken Min. van LVV 2017 Dec, 2020
66 Kunstmest en Pesticiden statistieken Min. van LVV 2017 Dec, 2020
67 Landgebied en Landgebruik statistieken Min. van LVV 2017 Dec, 2020
68 Biodiversiteit statistieken NZCS/NHS/ROGB/ACT/IUCN &ABS 2017 Dec, 2020
69 Emissie statistieken NIMOS/Rosebel Goldmines/SBB 2017 Dec, 2020
70 Afval en Recycling statistieken Ow-Vuilophaal & Amazona Recycling NV 2017 Dec, 2020
71 Geregistreerde misdrijven naar aard van misdrijf KPS 2018 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
72 Geregistreerde - en opgehelderde zaken KPS 2018 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
73 Misdrijven waarvan dader(s) bekend is (zijn) KPS 2018 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
74 Inverzekeringgestelde personen naar leeftijdsklasse KPS 2017 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
75 Inverzekeringgestelde personen naar aard van misdrijf KPS 2017 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
76 Personen die in aanmerking komen voor AOV uitkering Min.van SoZaVo 2019 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
77 Aantallen kinderen die AKB uitgekeerd krijgen Min.van SoZaVo 2019 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
78 Financiele bijstand Min.van SoZaVo 2019 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
79 Aantal artsen en specialisten Min. van Volksgezondheid 2018/2019 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
80 Suspecte gevallen van ziekten Min. van Volksgezondheid 2019 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
81 Surveillance data door de ziekenhuizen gerapporteerde ziekten Min. van Volksgezondheid 2017 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
82 Sterfgevallen naar de tien voornaamste doodsoorzaken Min. van Volksgezondheid/BOG 2011 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
83 Gezondheidsfaciliteiten naar soort Min. van Volksgezondheid(RGD) 2017 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
84 Aantal verpleegkundigen Min. van Volksgezondheid 2018 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
85 Gezondheidscentra in het binnenland Medische Zending 2012 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
86 Aantal ziekenhuisbedden Min. van Volksgezondheid 2019 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
87 Aantal HIV / AIDS sterfte BOG 2017 1ste kw. 2021* *Afhankelijk van externe data verschaffers
88 Aantal HIV / AIDS gevallen NAP 2018 1ste kw. 2021* Voorlopige cijfers
89 Inschrijvingen van KO, GLO, VOJ en leerkrachten MINOV 2017/2018 1ste kw. 2021* Voorlopige cijfers
90 Inschrijvingen van VOS (VWMKO) leerlingen  Betreffende instituten 2018/2019 1ste kw. 2021* Voorlopige cijfers
91 Tertiare inschrijvingen en geslaagden naar richting Betreffende instituten 2018/2019 1ste kw. 2021* Voorlopige cijfers
92 Leerlingen en leerkrachten van SO scholen MINOV 2010/2012 *wordt niet meer verzameld
93 Examenresultaten GLO en MULO MINOV 2017/2018 1ste kw. 2021
94 Examenresultaten VWMKO en Tertiair onderwijs Betreffende instituten 2017/2018 1ste kw. 2021
95 Meteorologische waarnemingen Min. van O.W/Meteo dienst 2018 Dec, 2020
Multiple Indicator Cluster Survey (MICS)
96 Geletterdheid SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
97 Migratie status SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
98 Volwassen functioneren SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
99 Massamedia en ICT SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
100 Alcohol gebruik SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
101 Woonarrangementen voor kinderen SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
102 Overleving SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
103 Fertiliteit SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
104 Vroege vruchtbaarheid SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
105 Anticonceptie SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
106 Prenatale zorg SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
107 Tetanus bij pasgeborenen SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
108 Kraamzorg SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
109 Geboortegewicht. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
110 Postnatale zorg. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
111 Seksueel gedrag. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
112 HIV SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
113 Immunisatie. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
114 Afleveringen van ziekten. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
115 Diarree. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
116 Energieverbruik van huishoudens. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
117 Symptomen van acute luchtweginfectie. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
118 Malaria. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
119 Zuigelingen en jonge kinderen voeden. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
120 Ondervoeding. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
121 Thuisomgeving voor jonge kinderen. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
122 Ontwikkelingsindex voor jonge kinderen. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
123 Vroegschoolse educatie. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
124 Schoolbezoek. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
125 Ouderbetrokkenheid. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
126 Fundamentele leervaardigheden. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
127 Geboorteregistratie. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
128 Kinderdiscipline. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
129 Kinderarbeid. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
130 Kindhuwelijken. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
131 Represailles. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
132 Gevoelens van veiligheid. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
133 Houdingen tegenover huiselijk geweld. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
134 Drinkwater. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
135 Handen wassen. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
136 Sanitaire voorzieningen. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na Census 9
137 Menstruele hygiëne. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
138 Kind functioneren SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
139 Sociale overdrachten. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
140 Discriminatie en intimidatie. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7
141 Subjectieve welzijn. SOZAVO/UNICEF/ABS 2018 Na MICS 7

Download databeschikbaarheidsmatrix