SURINFO/SurinameCensusInfo en SurinamenvironmentInfo

Doel DevInfo databank:
DevInfo staat voor “Development Information” en is ontwikkeld door de UNICEF in samenwerking met de UN. Vanaf 2019 heeft een overgang plaatsgevonden van DevInfo naar dataforall platform.

Dit systeem is geen dataprocessing tool (z.a. de welbekende SPSS, Exel en CSPro) en dient niet als vervanging van deze programma’s, maar heeft als functie het geven van presentaties d.m.v. Tabellen, Grafieken en Kaarten.
In de bovenstaande databanken is data gestructureerd opgeslagen en wordt het online weergegeven.

De verschillende versies van DevInfo zijn:

  • Childinfo 3.5 (1995-2003), UNICEF
  • DevInfo 4.0 (2004)
  • DevInfo 5.0 (2006)
  • DevInfo 6.0 (2008)
  • DevInfo 7.0 (2012-2018)
  • Dataforall (2019-…..)

SurInfo: Een databank met ABS- data en MICS data.
SurinameCensusInfo: Een databank met data uit de Census publicaties van 2004 en 2012.
SurinameEnvironmentInfo: Een databank met data uit de Milieustatistieken publicatie