De afdeling Regio West is vanaf de begin jaren 80 operationeel in Nickerie. De afdeling is met 2 personen begonnen die zich bezighielden met het bezoeken van bedrijven voor de afdeling Nationale Rekeningen, en is nu uitgegroeid tot een volwaardige vertegenwoordiging van het Algemeen Bureau voor de Statistiek in het westen van het land.

Regio West houdt zich bezig met de verzameling van gegevens in het westelijk deel van Suriname met name in de districten Nickerie en Coronie, verleent de nodige ondersteuning aan niet reguliere onderzoeken wanneer deze plaatsvinden in deze districten en verschaft informatie aan dataverzoekers.
Enkele dataverzamelingsgebieden van Regio West:

  • CPI
  • Bedrijvenregistratie
  • Huishoudonderzoeken
  • Verkeers -en vervoerstatistieken