DatumNRTitelInhoudLinkCategorie
26/10/23Methods and techniques to determine and combat Poverty in Suriname (English version)Poverty in Suriname, Extreme poverty in Suriname, Poverty lines, Income poverty, multidimensional poverty, Household budget survey 2013/2014, MICS 2018, Census, Purchasing power, Poverty definition, National poverty line, international poverty linesdownloadArmoede
08/05/23Methoden en technieken ter vaststelling en bestrijding van armoede in SurinameArmoede in Suriname, Extreme armoede in Suriname, Armoedegrenzen, Inkomensarmoede, multidimensionele armoede, Huishoudbudgetonderzoek 2013/2014, MICS 2018, Census, Koopkracht, Armoede definitie , Nationale armoedegrens, internationale armoedegrenzendownloadArmoede