De Cartografie Unit ressorteert onder de afdeling Huishoudonderzoeken.
De Unit houdt zich bezig met het continue updaten (continue proces) van de (basis)kaart van Suriname en wel met behulp van G.P.S opnamen , Satelliet foto’s( Bing map aerial) en informatie van diverse veldcontroles.

De Unit is verder belast met kaartproductie en biedt ondersteuning aan verschillende onderzoeken van het A.B.S (Census , Huishoud Budget Onderzoeken, continu Huishoud onderzoeken, Bedrijventelling) en helpt bij de screening/correctie van steekproeven alsook het adviseren van derden, als het gaat om Geografische (logistieke) zaken.

Op Cartografie wordt er gewerkt met het ArcGIS programma waarbij verschillende layers aan te pas komen, zoals:

  • Land grenzen
  • District grenzen (volgens Decreet C-17)
  • Ressort grenzen (volgens Decreet A-26)
  • Wegen
  • Rivieren
  • Gebouwen
  • Telblok grenzen
  • Officiële wettelijke geografische indelingen en de data moet voldoen aan de voorwaarden van het WGS_1984_UTM_ZONE_21N coordinaten systeem.

Enkele relevante stakeholders waarmee de Unit, waar nodig, contact heeft zijn het MI-GLIS en GISSAT.

Naast het reguliere werk is de Unit ook intensief betrokken bij projecten van het ABS (MICS, CENSUS, Huishoud Budget Onderzoek, Bedrijventelling) en daarnaast wordt er, wanneer mogelijk, gewerkt aan kennisverrijking en –overdracht.