Overhandiging eerste exemplaar “National Accounts” publicatie aan minister Financien